Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP 5W-30 er en syntetisk motorolje med avansert ytelse som inngår i Mobil 1™-serien – verdens ledende merke innen syntetisk motorolje – og gir optimal ytelse og beskyttelse. Mobil 1™ ESP 5W-30 er utviklet for å gi god allsidig beskyttelse for Euro 6 og tidligere bensin- og dieseldrevne biler, og oppfyller eller overgår kravene som stilles av mange ledende bilprodusenter.

Mobil 1 holder motoren i like god stand som om den var ny!

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av ledende komponenter som er sammensatt for bidra til eksepsjonell renseevne og slitasjebeskyttelse, samt å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT).

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring, som igjen muliggjør lengre oljeskiftintervaller

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask oppstart i kaldt vær og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid

Oppfyller bransjens nyeste LSPI-krav for bensinmotorer med direkte innsprøytning

Hjelper med å hindre motorhavari som følge av fortenning når motoren drives ved lavt turtall og høyt dreiemoment

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP 5W-30 anbefales for et bredt utvalg av personbiler, SUV-er og lette varebiler. Den er utviklet for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Porsche, BMW, Volkswagen, Opel og Mercedes-Benz, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en SAE 5W-30-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter, samt muliggjør lengre oljeskiftintervaller der dette anbefales av produsenten.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 er en motorolje med lavt askeinnhold (mid SAPS) som bidrar til å beskytte etterbehandlingssystemer for eksos som er designet for å begrense utslipp fra motoren. Den oppfyller eller overgår bransjestandarden ACEA C3, og er egnet for drift og beskyttelse av motorer og etterbehandlingssystemer for kjøretøy som krever ACEA C2. Den gir imidlertid bare det potensialet for drivstofføkonomi som kreves av C3- og ikke C2-klassifiseringen.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 oppfyller eller overgår kravene til bransjestandarden "API SP", og hjelper derfor med å håndtere LSPI (Low Speed Pre-Ignition). Dette gjør oljen til et foretrukket valg for moderne, mindre turboladede bensinmotorer med direkteinnsprøytning.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 egner seg spesielt godt til bruk under ekstreme forhold hvor vanlige oljer ofte ikke vil fungere.

 

• Mobil 1 ESP 5W-30 anbefales ikke for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

BMW Longlife 04

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.52

OV 040 1547 – D30

OV 040 1547 – G30

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

FIAT 9.55535-S3

Produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves ACEA C2

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA C3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,8

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

67

HTHS-viskositet ved 150 C, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,5

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,9

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,851

Viskositetsindeks, ASTM D2270

175

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.