Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Motorolje med avansert syntetisk teknologi

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 er en motorolje med syntetisk teknologi og avansert ytelse som er utviklet for å bidra med eksepsjonell renseevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse, i bensin- eller dieselmotorer som brukes i varmt eller kaldt klima. Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer.

Mobil 1™ holder motoren i like god stand som om den var ny!

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av ledende komponenter som er sammensatt for å bidra til eksepsjonell renseevne og slitasjebeskyttelse i tillegg til bedre drivstofføkonomi.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lavt aske-, svovel- og fosforinnhold

Bidrar til å redusere partikkelansamlinger i dieselpartikkelfiltre og forgiftning i bensinkatalysatorer

LSPI-beskyttelse

Bidrar til å forhindre destruktive for tidlige forbrenningshendelser i turboladede mindre bensinmotorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til å redusere oljens aldring, som muliggjør lengre oljeskiftintervaller, samt tilstrekkelig beskyttelse og drift av motorer som brukes i land med varmt klima

Bedre friksjonsegenskaper

Forbedrer drivstofføkonomien: Gjør det mulig å oppfylle og overgå de kombinerte kravene til både ACEA C2 og C3

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask start i kaldt vær og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid

Robuste slitasjehemmende egenskaper

Bidrar til å beskytte motordeler som registerremmer, kamaksler, ventilløftere og sylindere som utsettes for sterk mekanisk belastning

 

Bruksområder

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 anbefales for et bredt utvalg av personbiler, SUV-er og lette varebiler. Den er utviklet for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS), Mercedes-Benz Group (MB, Smart) og General Motors (Chevrolet, Cadillac), samt for japanske og koreanske kjøretøy som krever en SAE 5W-30-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 er fullstendig kvalifisert av Stellantis for 1,5l BlueHDi-dieselmotorer (DV5R-motorer) som ble produsert før februar 2023 (FPW9.55535/03-godkjenning) og for Stellantis-biler som drives i varmt klima (PSA B 71 2297-godkjenning).

 

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 er konstruert for å være fullt kompatibel med de nyeste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (CAT), og leverer utmerket ytelse og beskyttelse, noe som gjør den til et godt valg for kjøretøy som kjører i varmt klima, samtidig som lengre oljeskifteintervaller muliggjøres der det anbefales av produsenten.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexos2

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.52

PSA B71 2290

PSA B71 2297

STELLANTIS FPW9.55535/03

 

Dette produktet anbefales for bruksområder som krever:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

64

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

239

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D1298

0,846

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

02-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.