Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

AVANSERT DRIVSTOFFØKONOMI, MOTOROLJE MED SHC SYNTHESE TECHNOLOGY

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er en motorolje basert på SHC Synthese Technology som er spesielt utviklet for å gi fremragende motorrenhet, slitasjebeskyttelse, slitestyrke og avansert drivstofføkonomi* slik at motoren holdes i like god stand som om den var ny. Mobil 1 ESP x2 0W-20 er vår nyeste teknologi som er utviklet i samarbeid med sentrale europeiske utstyrsprodusenter, og kombinerer holdbarhet og beskyttelse med en motorolje som har lav viskositet og lav friksjon. Mobil 1 ESP x2 0W-20 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne europeiske biler som krever en viskositetsklasse tilsvarende SAE 0W-20.

 

* sammenlignet med Mobil 1 ESP Formula 5W-30.

 

Egenskaper og fordeler

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Aktive rensemidler

Hjelper med å hindre skadelige avleiringer, slik at motoren får en lang og ren levetid**

Gir fremragende motorrenhet og slamkontroll

 

** Sammenlignet med bilprodusentens standard

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Bedre friksjonsegenskaper

Gir opptil 4 % bedre drivstofføkonomien når du bytter fra 5W-30-motorolje med høyere viskositet ***

 

*** Den faktiske besparelsen avhenger av kjøretøy og motortype, utetemperatur og barometertrykk, kjøreforhold og den nåværende motoroljens viskositet.

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask start i kaldt vær bidrar til hurtig beskyttelse ved oppstart

Fremragende egenskaper ved høye temperaturer

Slitasjebeskyttelse

Ga fremragende beskyttelse ved høye temperaturer over hele oljeskiftintervallet **

 

** Sammenlignet med bilprodusentens standard

Slitasjebeskyttelse

Gir fremragende slitasjebeskyttelse over hele oljeskiftintervallet **

 

** Sammenlignet med bilprodusentens standard

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP x2 0W-20 er utviklet for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Porsche, Volkswagen og Mercedes-Benz, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en SAE 0W-20-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 er basert på Mobils syntetiske teknologi med lavt askeinnhold, og oppfyller eller overgår kravene i bransjestandarden ACEA C5 for å bidra til drivstoffeffektivitet og beskytte etterbehandlingssystemer for eksos som er designet for å begrense motorutslipp.

 

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 oppfyller eller overgår motortestkravene til API SP-spesifikasjonen for å bidra til å håndtere LSPI (Low Speed Pre-Ignition), noe som gjør den til et foretrukket valg for mindre, turboladede bensinmotorer med direkte innsprøytning.

 

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 kan kun brukes i kjøretøyer der det anbefales å bruke en olje med viskositetsklasse SAE 0W-20. Den passer ikke for eldre kjøretøysmotorer som er designet for bruk med motoroljer med høyere viskositet. Mobil 1 ESP x2 0W-20 anbefales ikke for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexosD-lisensiert

MB-godkjenning 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

ACEA C5

API SN motortestkrav

API SN PLUS MOTORTESTKRAV

API SP MOTORTESTKRAV

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-20

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Tetthet ved 15,6 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,843

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

235

HTHS-viskositet ved 150 ºC, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

Viskositetsindeks, ASTM D2270

175

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.