Mobil 1™ ESP X4 0W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Motorolje med avansert syntetisk teknologi

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 er en avansert syntetisk teknologi motorolje som er spesielt utviklet for å gi god ytelse i kraftige motorer, samt fremragende motorrenhet, slitasjebeskyttelse, slitestyrke og avansert drivstofføkonomi (1) (2).  Mobil 1™ ESP X4 0W-40 er utviklet med omfattende know-how for å bidra til å forlenge levetiden i nyutviklede bensindrevne europeiske biler. Dette er den nyeste teknologien som er utviklet innenfor rammeverket av det 25 år lange samarbeidet med Porsche AG.

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP X4 0W-40 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter, som er formulert for å være fullt forenlig med de nyeste bensinpartikkelfiltrene (GPF-er). Mobil 1 ESP X4 0W-40 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse med avanserte drivstofføkonomiske fordeler. Nøkkelegenskaper og potensielle fordeler (3) inkluderer:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Aktive rensemidler

Bidrar til enestående renhet og slamkontroll i motoren

Fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet ved høy temperatur

Hjelper med å redusere oljens aldring, som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Bedre friksjonsegenskaper

Bidrar til en god drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask start i kaldt vær bidrar til beskyttelse ved oppstart

Oljefilmbestandighet ved høye temperaturer

Gir en utmerket slitasjebeskyttelse

Bruksområder

Mobil 1 ESP X4 0W-40 anbefales for kraftige bensin- og dieselmotorer som er utstyrt med GPF eller DPF (partikkelfilter) og utvalgte bensinmotorer uten GPF.

    •  Mobil 1 ESP X4 0W-40 anbefales spesielt i moderne høytytende motorer fra Audi, Bentley, Lamborghini, Mercedes AMG og Porsche, som krever oljespesifikasjonene A40 / C40 / VW 511 00 / MB 229.52 (4).

    •  Mobil 1 ESP X4 0W-40 er ikke egnet for Porsche-modeller som bruker en C20-, C30-, eller C40 GT-godkjent Mobil 1-motorolje. Mobil 1™ ESP X4 0W-40 kan ikke brukes med Porsche GT-motorer.  Et separat Mobil 1-produkt er tilgjengelig for GT-motorer: Mobil 1™ C40 GT 0W-40.

Merknader:

(1): I henhold til VW PV1496 FE-tester.

(2): Den faktiske besparelsen er avhengig av kjøretøy og motortype, utetemperatur og barometertrykk, kjøreforhold og den nåværende motoroljens viskositet.

(3): Basert på standard bransje- og OEM-tester for motorer

(4): Les alltid brukerhåndboken for å sjekke produsentens anbefalinger om viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Porsche C40

VW 511 00

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

Porsche A40

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-40

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-54

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

72

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,9

HTHS-viskositet ved 150 C, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D1298

0,846

Viskositetsindeks, ASTM D2270

201

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

04-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.