Mobil 1™ FS 5W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ er verdens ledende merke innen syntetisk motorolje, og gir optimal ytelse og beskyttelse. Mobil 1-teknologien sørger for at motoren holdes i like god stand som om den var ny. Mobil 1™ FS 5W-40 er en avansert, syntetisk motorolje som er utviklet for å gi eksepsjonell renseevne og opererer i utvidede oljeskiftintervaller.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1™ FS 5W-40 er fremstilt av en patentert blanding av høytytende syntetiske baseoljer som er forsterket med et nøyaktig balansert komponentsystem. Oljen gir følgende:

•  Slitasjebeskyttelse for motoren i utvidede oljeskiftintervaller

•  Utmerket beskyttelse av motoren ved å bidra til å hindre opphopning av skadelige avleiringer

•  Forbedret renseteknologi for biler med høy kjørelengde, dvs. mer enn 100 000 km

•  Bedre beskyttelse mot variabel drivstoffkvalitet*

•  Rask beskyttelse av motoren under oppstart

       * Sammenlignet ytelse i bransjestandardtester hvor det brukes drivstoff som er utviklet for å fremme slamdannelse

 

Bruksområder

Mobil 1 FS 5W-40 er en stabil, motorolje ment for bruk i passasjerbil- og lette bensin- og DI-dieselmotorer:

•  Designet for utvidede oljeskiftintervaller der det er spesifisert av motorprodusenten

•  Egnet for kjøretøy med høyere kjørelengde; høyere enn 100,000 km

•  Egnet for kjøretøy som krever spesifikasjonene oppført nedenfor

•  Ikke anbefalt for bensin- eller dieselkjøretøy utstyrt med eksosgassetterbehandlingssystemer.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

BMW Longlife 01

MB-godkjenning 229.3

MB-godkjenning 229.5

Porsche A40

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

Fiat 9.55535-M2

AAE (STO 003) gruppe B7

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

81

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

241

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-40

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,841

Viskositetsindeks, ASTM D2270

170

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.