Mobil 1 Fuel Economy 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1 er verdens ledende merke innen syntetisk motorolje, og leverer vår høyeste ytelse og beskyttelse.

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 er vår dokumenterte og pålitelige motorolje som leverer fremragende motorbeskyttelse og drivstofføkonomi.

Egenskaper og potensiell nytte

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 er fremstilt av syntetiske baseoljer med høy ytelse som er forsterket med et nøyaktig balansert komponentsystem. Oljen er utviklet for å gi overlegen beskyttelse, spesielt ved oppstart i de kaldeste miljøer. Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

  • Forbedrede friksjonsegenskaper som resulterer i bedre drivstofføkonomi
  • Eksepsjonell renslighet og fjerning av eksisterende slam
  • Utmerkede egenskaper for hurtig oppstart ved lave temperaturer og rask beskyttelse mot motorslitasje
  • Baseoljer med høy ytelse for utmerket allsidig slitasjebeskyttelse

Bruksområde

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 anbefales for bruk i mange moderne kjøretøyer, inkludert turboladede bensin- og dieselmotorer (uten dieselpartikkelfilter) med høy ytelse.

  • Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 er utviklet for å bidra til særdeles god motorbeskyttelse og drivstofføkonomi.
  • Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 anbefales for bruk i ekstremt lave temperaturer for å bidra til hurtig oppstart og rask smøring.

Les alltid brukerhåndboken for å sjekke anbefalt viskositetsgrad og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

Spesifikasjoner og godkjennelser

 

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 tilfredsstiller eller overgår kravene til: 

ACEA A1/B1

API SL

API SJ


I henhold til ExxonMobil har Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 følgende kvalitet:
Ford WSS- M2C920-A X
API CF X

Typiske egenskaper

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 Verdi
Viskositet, cSt (ASTM D445)
ved 100 ºC 10.0
Sulfatert aske, vkt. % (ASTM D874) 1.4
Fosfor, vkt. % (ASTM D4951) 0.1
Flammepunkt, ºC (ASTM D 92) 228
Tetthet ved 15,6 ºC g/ml (ASTM D4052) 0.849
Totalt basetall (ASTM D2896) 11
MRV ved -30 ºC, cP (ASTM D4684) 19000
HTHS-viskositet, mPa•s ved 150 ºC (ASTM D4683) 3.0

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon, er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet, og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller at selger gir de til kunder hvis og når det er lovlig påkrevd. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.
Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.