Mobil EV™ Cool Drive 303

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Integrert elektrisk motor / smøremiddel for reduksjonsgirkasse

Produktbeskrivelse

Mobil EV™ Cool Drive 303 er et høytytende smøremiddel som kombinerer enestående smøreegenskaper og varmeoverføring for bruk i elektriske drivlinjer, der varmestyring og kompatibilitet med elektriske komponenter er like viktig som smøring av kritiske bevegelige deler.

 

Egenskaper og fordeler

• Resistivitet ved høyt volum minimerer risikoen for elektriske kortslutninger, statisk utladning, og tillater direkte kontakt med elektriske komponenter.

 

• Utviklet for å være kompatibel med strømførende og isolerende materialer

 

• Lengre levetid på oljen gjennom suveren termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet og enestående bestandighet mot dannelse av slam og avleiringer

 

• Utmerket korrosjonsbeskyttelse og termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet for å opprettholde et rent system gjennom utstyrets levetid

 

• Leverer enestående friksjonskontroll, noe som passer for girutstyr med kløtsjplate

 

Godkjenningsikon for EV-merke for å representere «Lengre» Opprettholder enestående viskositetskontroll over en rekke temperaturer, noe som reduserer viskositetsmotstand, som igjen gjør at kjøretøyene kan kjøre lengre mellom hver lading.

 

Godkjenningsikon for EV-merke for å representere «Lengre» Bidrar til å forlenge levetiden til de elektrifiserte kjøretøyene, beskytter komponentene mot slitasje, samtidig som du forhindrer at den elektriske motoren overopphetes. Bidrar til å forlenge levetiden til girene/girkassen, lagre og den elektriske motoren.

 

Godkjenningsikon for EV-merke for å representere «Tryggere» Bidrar til en sikrere driftssituasjon for kjøretøyene og komponentene.

 

Bruksområder

Mobil EV™ Cool Drive 303 er utviklet for bruk i reduksjonsgirkasser i elektriske kjøretøyer med og uten integrert elektrisk motor, og balanserer ytelse med kjølingsegenskaper for elektriske komponenter.

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Tetthet ved 15 °C, kg/m3, ASTM D4052

835

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

>200

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

27,4

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

154

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

8800

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5949

-54

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.