Mobil™ Garden Oil 4T

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil™ Garden Oil 4T er en universalolje med viskositetsklasse SAE 10W-30, som er utviklet for hagemaskiner med firetaktsmotor.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Garden Oil 4T 10W-30 kombinerer høyraffinerte mineraloljer og balanserte tilsetningsstoffer som gir følgende fordeler:

• Lavt oljeforbruk

• Holder motoren ren

• Beskytter motoren under varme forhold

• God beskyttelse mot rust og korrosjon

 

Bruksområder

• Hagemaskiner med firetaktsmotor, som f.eks. gressklippere, hagefresere, hakkemaskiner, osv.

• Produsentens anbefalinger for olje- og filterskiftintervaller bør følges

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API SG

API SH

API CF-4

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SJ

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Viskositetsindeks, ASTM D2270

141

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-36

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

79,5

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.