Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Girolje for manuelle girkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Gear Oil FE 75W er en høytytende girolje som er sammensatt av mineralske baseoljer av høy kvalitet og et tilsetningssystem for å tilfredsstille spesifikasjonene til Peugeot og Citroën. Mobil Gear Oil FE 75W er spesielt utviklet for PSAs (Peugeot/Citroën) manuelle girkasser med integrerte differensialgir. Dette produktet erstatter Mobil Gear Oil BV 75W-80.

 

Egenskaper og fordeler  

Mobil Gear Oil FE 75W er motstandsdyktig mot høy temperatur og beskytter mot oksidasjon. Oljen sørger for utmerket kaldflyt og jevnt girskifte. Mobil Gear Oil FE 75W gir bedre drivstofføkonomi (*) sammenlignet med Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA fabrikkfylling, ref. B71 2330) samtidig som den opprettholder samme slitestyrke.

(*) PSA Peugeot Citroën anslår en drivstofføkonomigevinst på 0,45 % i MVEG-syklusen på MC, BE og ML-girkasser) sammenlignet med Mobil Gear Oil BV 75W-80.

 

Bruksområder

Mobil Gear Oil FE 75W er den eneste giroljen som brukes til fabrikkfylling av de manuelle girkassene i Peugeot og Citroëns PSA-modeller i Europa. Den er også fullstendig bakoverkompatibel og egnet for bruk i alle eksisterende manuelle girkasser fra Peugeot og Citroën i Europa.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:
PSA B71 2310

 

Typiske egenskaper

Mobil Gear Oil FE 75W   
SAE-grad 75W
Kinematisk viskositet, 100 °C, cSt ASTM D 445 6.4
Kinematisk viskositet, 40 °C, cSt ASTM D 445 35
Viskositetsindeks, ingen, ASTM D2270   134
Stivnepunkt, ºC, ASTM D97 -45
Tetthet 15,6 °C g/cm³  ASTM D4052 0.882

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.