Mobil Super™ 3000 0W-16

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 0W-16 er en helsyntetisk motorolje med ekstremt lav viskositet som er utviklet for å forbedre motoreffektiviteten og gi utmerket slitasjebeskyttelse i veldig effektive forbrennings- og hybridbiler.

 

Mobil Super 3000 0W-16  retter seg mot nye motorteknologier hvor bilprodusentene søker å oppnå optimal drivstofføkonomi. Den er foretrukket for utvalgte bensin- og hybridmotorer fra Honda, Lexus og Toyota som er designet for å fungere optimalt med 0W-16-oljer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 0W-16 er utviklet for å bidra til lang levetid på motoren og gir veldig god beskyttelse mot slam, motorrust og korrosjon under krevende driftsforhold ved lave temperaturer, og har optimal viskositet og flyteevne over et bredt temperaturområde.

 

• Designet for moderne og veldig effektive bensin- og hybridmotorer

• Oppfyller eller overgår de nyeste bransjestandardene til ILSAC og API

• Beskytter mot fortenning med lav hastighet i bensinmotorer med direkte innsprøytning og turbolading

• Utmerket slitasjebeskyttelse og bidrar til å forlenge motorens levetid

• Muliggjør drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon

• Muliggjør enkel motorstart i kaldt vær og redusert oppvarmingstid for å beskytte kritiske motordeler

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 0W-16 er designet for bensindrevne biler hvor bilprodusenten anbefaler å bruke oljer med en SAE 0W-16-viskositet, og er egnet for utvalgte bensinbiler og hybrider fra Toyota, Lexus og Honda. Mobil Super 3000 0W-16 oppfyller eller overgår de nyeste SP-kravene til American Petroleum Institutes og den nye GF-6B-kategorien fra ILSAC for oljer med lav viskositet og ressursbevarende egenskaper.

 

Merk at GF-6B-kategorien, i motsetning til GF-6A-kategorien, ikke er bakoverkompatibel med tidligere ILSAC-kategorier (GF-1 til GF-5). Mobil Super 3000 0W-16 skal derfor kun brukes når det anbefales å bruke GF-6B- / 0W-16-spesifikasjoner i brukerhåndboken.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

ILSAC GF-6B

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

API SP Resource Conserving

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-16

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,831

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,3

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

38,2

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

160

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.