Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 er en helsyntetisk, høytytende motorolje for amerikanske, japanske og koreanske bensinmotorer. Oljen er designet for å bidra til lang levetid på motoren samt økt turbolader- og motorbeskyttelse i kjøretøy uansett alder, og overgår våre konvensjonelle, syntetiske blandede produkter. Den gir veldig god beskyttelse mot slam, motorrust og korrosjon under krevende driftsforhold og ved lave temperaturer, og har optimal viskositet og flyteevne over et bredt temperaturområde. Oljen håndterer de bestemte utfordringene for neddimensjonerte turboladede bensinmotorer med direkteinnsprøytning når det gjelder beskyttelse av motor og etterbehandlingssystemer for eksos.

 

Oljen oppfyller de nyeste API- og ILSAC-bransjestandardene som kreves av japanske og koreanske bilprodusenter, samt de nyeste standardene for de gjeldende og eldre bensinmotorene fra General Motors og Ford.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 er utviklet for å bidra til*:

 

• drivstofføkonomi og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer for eksos, som begge bidrar til å holde utslipp innenfor lovbestemte grenser

 

• hindre forekomst av LSPI når motoren går med lavt turtall og høyt dreiemoment

 

• å beskytte motoren mot rust, korrosjon og slitasje og dermed forlenge levetiden på motoren

 

• å holde motoren ren, takket være oljens utmerkede oksidasjonsbestandighet og beskyttelse mot slamdannelse

 

• å opprettholde motorens effektivitet gjennom optimal oljeviskositet og fluiditet ved lave og høyere driftstemperaturer

 

*: Faktisk besparelse er avhengig av kjøretøy og motortype, vær- og kjøreforhold, samt tidligere motorolje og vedlikeholdshistorikk.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 passer for et bredt utvalg av personbiler, SUV-er og lette nyttekjøretøyer fra General Motors, Ford, Chrysler, samt japanske og koreanske produsenter.

 

• Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 anbefales i de nyeste og eldre modellene til General Motors og Ford for å sikre effektiv turboladerbeskyttelse og motorrenhet.

 

• Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 anbefales for japanske og koreanske bensindrevne biler som krever en olje med API- eller ILSAC servicenivå uavhengig av kategori.

 

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 er klassifisert av American Petroleum Institute (API) som «Resource Conserving» og som GF-6A av ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee). Disse kategoriene definerer oljer som i tillegg til å gi utmerket motorbeskyttelse også bidrar til bedre drivstofføkonomi i henhold til de nyeste bransjekravene. Disse standardene er bakoverkompatible med tidligere ytelsesnivåer som API SN Plus, SN, SM, SL og ILSAC GF-5, GF-4, m.fl.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexos1: GEN3-lisensiert

VW VWC 53034

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

FIAT 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A

GM 6094M

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

FORD WSS-M2C961-A1

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

235

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

61,1

Viskositetsindeks, ASTM D2270

168

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,847

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

10,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.