Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å gi lang levetid for motorene i moderne bensin- og dieselbiler utstyrt med etterbehandlingssystemer (f.eks. katalysatorer og dieselpartikkelfiltre), og som krever olje med lav viskositet for å oppnå forbedret drivstofføkonomi. Dette produktet er spesielt utviklet for å oppfylle flere utstyrsprodusenters anbefalinger om bruk av en olje med 0W-20-viskositetsklasse.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 er utviklet for å bidra til:

 

- drivstofføkonomi i både diesel- og bensindrevne motorer som bruker oljer med en 0W-20-viskositetsklasse.

- beskyttelse av etterbehandlingssystemer

- forbedret motorrenhet og forebygging av slam

- forbedret beskyttelse ved høy temperatur og slitasje

- kontroll av slitasje på registerremmen og fortenning ved lav hastighet (LSPI)

- forbedret ytelse ved kald oppstart

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 passer for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Opel, Vauxhall, Mercedes, GM og Ford, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en olje med SAE 0W-20-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

• Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 passer for biler fra Jaguar Land Rover som krever STJLR.03.5006, JLRs siste spesifikasjon for medium SAPS-oljer med viskositetsklasse 0W-20, som er bakoverkompatible med STJLR.51.5122, med unntak av land med kaldt klima.

 

• Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 oppfyller eller overgår de nyeste kravene til bransjestandarden API SN Plus for å bidra til å håndtere LSPI (Low Speed Pre-Ignition) i mindre, turboladede bensinmotorer med direkte innsprøyting.

 

• Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 passer ikke for eldre motorer som er designet for motoroljer med høyere viskositet.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexosD-lisensiert

MB-godkjenning 229.71

OPEL OV 040 1547 - A20

STJLR.03.5006

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

API SN PLUS

FORD WSS-M2C952-A1

ACEA C5

ACEA C6

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-20

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,84

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Viskositetsindeks, ASTM D2270

188

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

38,6

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

11-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.