MOBIL SUPER 3000 FORMULA RN 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 er en høytytende, syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som oppfyller kravene i RN17 – Renaults nyeste spesifikasjon for moderne bensin- og dieselbiler.  Oljen er spesielt egnet for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til partikkelfiltre og katalysatorer i diesel- og bensinkjøretøyer som har vært på markedet siden midten av 2018, for å imøtekomme de nyeste europeiske utslippsreglene.

 

Egenskaper og fordeler

• Egnet for bruk i de fleste bensin- og dieseldrevne personbilene og lette nyttekjøretøyene fra Renault.

 

•  Bidrar til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.

 

• Bidrar til å holde motoren fri for avleiringer for optimal effektivitet og lang levetid.

 

•  Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten skadelig oljefortykning og oljenedbrytning.

 

•  Har en fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer, som sørger for enklere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.

 

Bruksområder

RN17 er bakoverkompatibel med RN0700- og RN0710-spesifikasjonene, noe som gjør at Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 foretrekkes for de aller fleste Renault-motorer.

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 anbefales spesielt for:

• dieselkjøretøy med partikkelfiltre som kan brukes iht. siste utgave av Euro 6d-TEMP (ved bruk av WLTC drivsyklus) - unntatt nye dieselmotorer 1.5L dCI K9K 2018 og dieselkjøretøy med partikkelfiltre som krever RN0720.

• dieselkjøretøy uten partikkelfiltre hvor RN0710-spesifikasjonen kreves

• bensinkjøretøy, lufttrykk eller turboladet, med eller uten partikkelfiltre, hvor RN0700- eller RN0710-spesifikasjonen kreves – unntatt bensindrevne Renault Sport og Alpine med eller uten partikkelfiltre.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

RENAULT RN17

MB-Approval 226.52 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Utseende, AMS 1738

Brun væske

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

64,4

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12,3

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

212

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Svovel, wt%, ASTM D2622

0,2

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,852

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.