Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Syntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Oljene i Mobil Super™ 3000-serien er syntetiske og utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 er en høytytende motorolje som er utviklet for å gi lang levetid for motorene i moderne bensin- og dieselbiler utstyrt med etterbehandlingssystemer (f.eks. DPF), og som krever olje med lav viskositet for å oppnå forbedret drivstofføkonomi.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 er utviklet for å bidra til:

- forbedret drivstofføkonomi i både diesel- og bensindrevne motorer

- forbedret motorrenhet og forebygging av slam

- forbedret beskyttelse ved høy temperatur og slitasje

- forbedret ytelse ved kald oppstart

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 anbefales for nyutviklede, europeiske diesel- og bensinbiler som krever en olje med viskositetsklasse SAE 0W-20. Oljen oppfyller eller overgår kravene til Volkswagen for standardene som er oppgitt nedenfor. Disse spesifikasjonene er ikke bakoverkompatible med tidligere spesifikasjoner fra Volkswagen.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VW 508 00

VW 509 00

Porsche C20 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C5

API SN PLUS

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-20

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

41,4

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,842

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.