Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å oppfylle strenge krav til lengre serviceintervaller, og samtidig bidra til drivstofføkonomi og fremragende motorrenhet. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 sørger for slitasjebeskyttelse og motorrenhet, samt utmerket ytelse ved høye og lave temperaturer.

 

Dette produktet anbefales for bruk i biler fra Volkswagen og en rekke europeiske biler og lette nyttekjøretøyer som BMW og Mercedes med oljespesifikasjoner basert på ACEA C3-industristandarden.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse og motorrenhet ved høye og lave temperaturer.

 

Viktige egenskaper og fordeler:

•  Lengre oljeskiftintervaller i henhold til krav fra VW, MB og BMW.

•  Forenlig med partikkelfiltre og bensinkatalysatorer.

• Gir utmerket slitasjebeskyttelse ved høy og lav temperatur.

•  Forbedret innvendig motorrenhet sørger for å  opprettholde motoreffektiviteten over kjøretøyets levetid. 

• Rask oljesirkulasjon og beskyttelse.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 er utviklet for å oppfylle kravene til moderne (Euro 6 eller tidligere) diesel- og bensindrevne turbomotorer med innsprøyting samt partikkelfiltre eller katalysatorer.

     •  Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler fra VW (oljen tilfredsstiller behovene til motorene fra VW-gruppen som krever lengre oljeskiftintervaller). Motoroljen anbefales også for mange av kjøretøyene fra BMW og MB.

     •  Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler som krever en olje som oppfyller ACEA C3-spesifikasjonen for kompatibilitet med GPF eller DPF.

     •  Bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF) samt katalysatorer.

     •  Normale til unntaksvis vanskelige driftsforhold (inkludert bykjøring).

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VW 507 00

VW 504 00

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.31

BMW Longlife 04
Porsche C30 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

ACEA C3 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

65,5

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,65

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,852

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.