Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende SAPS-motorolje som er spesielt utviklet for moderne bensin- og dieselbiler samt hybrider fra Volvo Cars Group.

 

Egenskaper og fordeler

• Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær. 

• Sørger for effektiv smøring i en rekke driftstemperaturer og ulike kjøreforhold.

• Forlenger motorens levetid ved å forebygge skadelige avleiringer og oppbygging av slam på motordelene.

• Gir et potensial for drivstofføkonomi i henhold til testsekvens ACEA A5/B5 og A7/B7

• Bidrar til LSPI-beskyttelse for turboladede, bensindrevne DI-motorer.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 anbefales for bruk i bensin- og dieselmotorene B5, B6, B8 og D5 samt hybridmotorene D82 og D87 fra Volvo, med eller uten lengre serviceintervaller.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VOLVO 95200377

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

API SM

API SP

ACEA A5/B5

ACEA A7/B7

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-30

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

53,4

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

9,9

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,841

Viskositetsindeks, ASTM D2270

175

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.