Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Førsteklasses helsyntetisk motorolje for personbiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 er en helsyntetisk motorolje som gir lang motorlevetid for ulike kjøretøytyper og alder på kjøretøyene, samt bedre beskyttelse over et bredt temperaturområde.

 

Egenskaper og fordeler

Produktene i Mobil Super 3000-serien er veldokumenterte i bransjen, så du vet at du får den kjøretøyytelsen du ønsker. Mobil Super 3000 x1 5W-40 gir:

 

•  bedre beskyttelse ved høy temperatur

•  bedre ytelse ved kaldstart

•  bedre motorrenhet og forebygging av slam

•  bedre slitasjebeskyttelse

 

Bruksområder

Produktene i Mobil Super 3000-serien er sammensatt for å gi en større grad av trygghet enn konvensjonelle eller halvsyntetiske oljer. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 3000 x1 5W-40 hvis du kjører regelmessig under krevende forhold hvor denne oljen kan hjelpe med å redusere skadene som kan oppstå som følge av hyppig høy belastning på motoren:

 

     •  Personbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler

     •  Bensin- og dieselmotorer uten partikkelfiltre (DPF)

     •  Høytytende motorer med turbolader og direkte innsprøytning

     •  Kjøring på motorvei og køkjøring i byen

     •  Normale til ofte svært vanskelige kjøreforhold

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Porsche A40

PSA B71 2296

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

MB-godkjenning 229.3

AVTOVAZ (biler fra LADA)

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

Fiat 9.55535-M2

AAE (STO 003) gruppe B6

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

79

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,847

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.