Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk merkeolje for personbiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 er en helsyntetisk motorolje som gir lang motorlevetid for ulike kjøretøy og alder på kjøretøyene, samt forbedret beskyttelse over et bredt temperaturområde.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000-produktene er veldokumentert i bransjen, så du vet at du får den kjøretøyytelsen du ønsker. Mobil Super 3000 X1 5W-40 gir:

Egenskaper

• Bedre beskyttelse ved høy temperatur

• Bedre ytelse ved kaldstart

• Bedre motorrenhet og forebygging av slam

• Bedre slitasjebeskyttelse

 

Bruksområder

Mobil Super 3000-produktene er formulert for å gi en større grad av trygghet enn konvensjonelle eller halvsyntetiske oljer. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 3000 X1 5W-40 hvis du stadig kjører under krevende kjøreforhold hvor denne oljen kan hjelpe med å redusere skadene som kan oppstå som følge av hyppig høy belastning på motoren:

•  Mange motorteknologier

•  Bensinmotorer og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)

•  Personbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler

•  Kjøring på motorvei og køkjøring i byen

• Høytytende motorer 

•  Normale til ofte svært vanskelige kjøreforhold

•  Motorer med turbolader og direkte innsprøytning

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

AVTOVAZ (biler fra LADA)

Porsche A40

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

MB-Approval 229.3 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

GM-LL-B-025

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SJ

API SL

API SM

API SN

JASO MA

JASO MA2

AAE (STO 003) gruppe B6

Fiat 9.55535-M2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

84

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,855

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

222

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,096

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.