Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi veldig god beskyttelse.

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 gir lang motorlevetid med forbedret beskyttelse over et bredt temperaturområde for en rekke kjøretøytyper og -aldre, inkludert personbiler, lette nyttekjøretøyer og varebiler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 gir:

 

• Bedre beskyttelse ved høy temperatur

• Bedre ytelse ved kaldstart

• Bedre motorrenhet og forebygging av slam

• Bedre slitasjebeskyttelse

• Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA A5/B5)

• Egnet for bruk i både bensin- og dieselmotorer i personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 anbefales ved regelmessig kjøring under krevende kjøreforhold, hvor denne oljen kan hjelpe med å redusere skadene som kan oppstå som følge av regelmessig høy motorbelastning.

     • Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 kan brukes i en rekke bensin- og dieselbiler, lette lastebiler og varebiler som krever en motorolje med lav viskositet (HTHS).

     • Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 er primært beregnet på å oppfylle kravene i Ford WSS-M2C913-D/C, og er også egnet for bruk i kjøretøy fra Jaguar og Land Rover hvor viskositets- og kvalitetskravene tilfredsstilles.

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjonene for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

STJLR.03.5003

VW VWC 53036

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

API SP

ACEA A5/B5

FORD WSS-M2C913-D

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,849

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

229

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

52,9

Viskositetsindeks, ASTM D2270

170

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.