Mobil 1™ 5W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Den mest avanserte syntetiske motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ 5W-40 er den mest avanserte syntetiske motoroljen laget for å gi det ypperste i renseevne, slitasjebeskyttelse og generell ytelse. Mobil 1 5W-40, Hi-Mileage Formula, overskrider de kravene som gis i bransjestandarder og standarder fra ledende bilfabrikanter og som kreves av bensin- og dieselmotorer i biler.  Mobil 1 5W-40 er egnet til alle biltyper og modeller uansett alder.  Regelmessig bruk av Mobil 1 5W-40 vil gi aktiv beskyttelse og samtidig gi jevn og ren gange som vil holde motoren som ny.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 5W-40 er laget av en patentert blanding av syntetiske baseoljer med ekstremt høy ytelse og forsterket med Supersyn Antiwear teknologi, som er det mest avanserte tilsetningssystem som er tilgjengelig i dag.  Mobil 1 5W-40 gir uovertruffen beskyttelse, aktiv renseevne og mulighet for økte oljeskiftintervaller.  Oljen ikke bare overskrider de strengeste bransjekravene, den er også godkjent av ledende bilfabrikker for serviceoppfylling.  Dette betyr at både nye og gamle biler vil gå feilfritt og gi kjøreglede i årevis uansett kjøreforhold. De viktigste fordelene er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
Aktive rensemidlerForhindrer dannelse av avsetninger og slam for å gi ren motor med lang levetid
Enestående oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitetRedusert aldring av oljen gir mulighet for økte oljeskiftintervaller samtidig som beskyttelsen opprettholdes
Lavt oljeforbrukMindre forurensning av hydrokarboner
Forbedrede friksjonsegenskaperBedre drivstofføkonomi
Høy viskositetsindeks og Sypersyn Antiwear teknologiYpperlig smøring generelt og ypperlig beskyttelse mot slitasje ved alle driftsforhold og kjørestiler

 

Bruksområde

Mobil 1 5W-40 anbefales til alle typer kjøretøyer, og er velegnet for høytytende kompressor- og turboladede flerventils bensin- eller dieselmotorer av den typen som finnes i personbiler og lette vare- og lastebiler.

  • Mobil 1 5W-40 er særlig godt egnet under ekstreme forhold hvor konvensjonelle oljer ofte ikke strekker til.
  • Mobil 1 anbefales ikke til 2-taktsmotorer eller flymotorer hvis den ikke utrykkelig er godkjent av produsenten.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil 1 5W-40 møter eller overgår følgende industrispesifikasjoner:5W-40
API SN/SM/SL/SJX
ACEA A3/B3, A3/B4X

 

Mobil 1 5W-40 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:5W-40
MB-Approval 229.1X
MB-Approval 229.3X
VW 502 00X
VW 505 00X
PORSCHE A40X

 

Ifølge EM Mobil 1 5W-40 har følgende kvalitetsnivå5W-40
API CFX

 

Typiske produktdata

Mobil 1 5W-40Verdi
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC83,6
cSt ved 100ºC14,2
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 8741,3
Fosfor0,1
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92231
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520,86
TBN (Total Base Number)11,4
MRV ved -35 ºC19727
Viskositetsindeks176
HTHS viskositet, mPa•s @ 150 ºC, ASTM D46833,9

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil 1 med Supersyn er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.