Mobil 1 ESP 0W40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert syntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP 0W-40 er en avansert, syntetisk motorolje som er utviklet for å bidra med spesielt god renseevne, slitasjebeskyttelse og generell ytelse. Mobil 1 ESP 0W-40 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.  Mobil 1 ESP 0W-40 møter eller overstiger kravene i mange ledende industri- og bilprodusentstandarder som pålegges nyere moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer. 

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP 0W-40 produseres med en patentert blanding av avanserte komponenter som er formulert for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltrene (DPF) og bensinkatalysatorene (CAT). Mobil 1 ESP 0W-40 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse samt mulighet for forbedret drivstofføkonomi. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Lavt askeinnhold

Hjelper med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre

Lavt svovel- og fosforinnhold

Hjelper med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer

Aktive rensemidler

Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å redusere oljens aldring som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Lavt oljeforbruk

Mindre hydrokarbonforurensing

Forbedret friksjonsegenskaper

Gir mulighet for bedre drivstofføkonomi

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Hurtig oppstart i kaldt vær og veldig rask beskyttelse

Hjelper med å forlenge motorens levetid

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP 0W-40 anbefales til alle typer moderne bilmotorer, spesielt høytytende bensin- og dieselmotorer som finnes i de nyeste personbiler, SUV-er og lette varebiler.

 

Mobil 1 ESP 0W-40 har General Motors Service Fill dexos2™-godkjenning, som kreves for alle nye 2010 diesel- og bensinmodeller fra GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel har oppgitt at dexos2™-spesifikasjonen er bakoverkompatibel med tidligere GM/Opel-spesifikasjoner (GM-LL-A-025 og GM-LL-B-025).   Størstedelen av diesel- og bensindrevne kjøretøy fra GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kan bruke dexos2™-smøremidler.

Mobil 1 ESP 0W-40 er spesielt egnet for ekstreme forhold hvor tradisjonelle oljer ofte ikke vil kunne fungere.

Den anbefales ikke til bruk i totakts- eller flymotorer, med mindre produsenten har godkjent den spesielt for dette.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

GM dexos2

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

API CF

GM-LL-A-025

GM-LL-B-015

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C3

API SM

FIAT 9.55535-S2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,845

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

HTHS-viskositet ved 150 ºC, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,76

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

73

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -40 °C, mPa.s, ASTM D4684

26400

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

7,8

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

176

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

 

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.