Mobil 1™ ESP LV 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP LV 0W-30 er en avansert helsyntetisk motorolje som er spesielt utviklet for å bidra til eksepsjonell ytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Helsyntetisk olje med avansert yteevne og lav viskositet

Fremmer motoreffektivitet og drivstofføkonomi

Aktive rensemidler

Bidrar til å hindre slamdannelse og avleiringer for å holde motoren ren

Enestående varme- og oksidasjonsstabilitet ved høy temperatur

Hindrer oljenedbrytning for å bidra til langvarig beskyttelse

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Utmerkede kaldstartegenskaper og rask smøring beskytter mot slitasje

Korrekt balanse av ytelsesfremmende tilsetningsstoffer

Utmerket smøring og slitasjebeskyttelse

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP LV 0W-30 er utviklet for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra BMW, Volvo og Mercedes-Benz, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en SAE 0W-30-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter, samt muliggjør lengre oljeskiftintervaller der dette anbefales av produsenten.

 

• Mobil 1 ESP LV 0W-30 er basert på Mobils syntetiske teknologi med lavt askeinnhold, og oppfyller eller overgår kravene i bransjestandarden ACEA C2 for å bidra til drivstoffeffektivitet og beskytte etterbehandlingssystemer for eksos som er designet for å begrense utslipp fra motoren.

 

• Mobil 1 ESP LV 0W-30 anbefales ikke for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

BMW Longlife 12 FE

VOLVO 95200377

MB-godkjenning 227.61

MB-godkjenning 229.61

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

FORD WSS-M2C920-A Krav til motortesting

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN-krav til motortesting

API SL

ACEA C2

ACEA A5/B5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

180

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,8

HTHS-viskositet ved 150 C, mPa.s, ASTM D4683

3,0

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-51

Flammepunkt, ºC, ASTM D93

200

Tetthet ved 15,6 C, g/cm3, ASTM D4052

0,8429

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.