Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 er en avansert helsyntetisk motorolje som er spesielt utviklet for å gi god ytelse i kraftige motorer, samt fremragende motorrenhet, slitasjebeskyttelse, slitestyrke og avansert drivstofføkonomi*.   Mobil 1 ESP X3 0W-40 er vår nyeste teknologi og er utviklet i samarbeid med Porsche, en av våre viktigste europeiske OEM-produsenter.  Mobil 1 ESP X3 0W-40 er utviklet med omfattende know-how for å bidra til å forlenge levetiden i nyutviklede bensindrevne europeiske biler.

* sammenlignet med vår Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP X3 0W-40 fremstilles med en patentert blanding av avanserte komponenter, som er formulert for å være fullt forenlig med de nyeste bensinpartikkelfiltrene (GPF-er).  Mobil 1 ESP X3 0W-40 er utviklet for å gi fremragende ytelse og beskyttelse med avanserte drivstofføkonomiske fordeler.  Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

** Basert på standard bransje- og OEM-tester for motorer

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Aktive rensemidler

Hjelper med å hindre skadelige avleiringer, slik at motoren får en lang og ren levetid**

Gir fremragende motorrenhet og slamkontroll

Fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet ved høy temperatur

Hjelper med å redusere oljens aldring, som gir lengre beskyttelse mellom oljeskiftintervaller

Forbedret friksjonsegenskaper

Gir bedre drivstofføkonomi sammenlignet med Mobil 1 ESP Formula 5W-30

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Rask start i kaldt vær bidrar til beskyttelse ved oppstart

Slitasjebeskyttelse

Gir veldig god slitasjebeskyttelse**

 

Bruksområder

Mobil 1 ESP X3 0W-40 anbefales til høytytende motorer som krever bensinpartikkelfiltre (GPF-er).

     •  Mobil 1 ESP X3 0W-40 kan kun brukes i de kjøretøyene som oljen er godkjent for. Oljen er ikke bakoverkompatibel med motorer som krever A40, C30 eller C20.*** 

 

*** Les alltid brukerhåndboken for å sjekke produsentens anbefalinger om viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

PORSCHE C40

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

GM dexos2

VW 511 00

 

Dette produktet innfrir eller overgår kravene til:

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

API SN krav til motortest
API SN PLUS

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-40

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,846

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

HTHS-viskositet ved 150 ºC, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-48

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

204

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.