Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert, helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ er en av verdens ledende syntetisk motoroljer, og leverer enestående ytelse og beskyttelse. Mobil 1 Peak Life 5W-50 er vår utprøvde og pålitelige formulering, designet for å bidra til å balansere kravene til nyere og eldre kjøretøy ved å levere enestående generell ytelse.

 

Kjennetegn og potensiell nytte

Mobil 1 Peak Life 5W-50 gir enestående beskyttelse for å bidra til å utsette forringing av motoren.

  • Kraftig tilsetningsystem for å minimere slagg og avleiringer for å bidra til å utsette aldring av motoren
  • Antioksidanter for å bidra til å forbedre oljens levetid
  • Balansert formulering for å bidra til å sikre enestående ytelse gjennom hele levetiden til kjøretøyet
  • Bred viskositetsgrad for å bidra til å gi en fleksibel kombinasjon av beskyttelse ved høy og lav temperatur
  • Høy viskositet for ekstra beskyttelses i noe eldre motorer

 

Bruksområder

Den balanserte teknologien til Mobil 1 Peak Life 5W-50 bidrar til å gjøre den egnet for praktisk talt alle typer kjøretøy og driftsforhold, fra milde til vanskelige.

  • Nesten alle motorteknologier
  • Eldre kjøretøy
  • Høyytelsesmotorer
  • Nesten alle driftsforhold, fra milde til vanskelige

Slå alltid opp i instruksjonsboken for å sjekke anbefalt viskositetsgrad og spesifikasjoner for ditt kjøretøy.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil 1 Peak Life 5W-50 møter eller overgår følgende kravene til:  
API SN,SM,SL X
ACEA A3/B3, A3/B4 X
Lexus LFA Service Fill X

 

Mobil 1 Peak Life 5W-50 har følgende utstyrsprodusentgodkjenninger:  
VW 501 01 / 505 00 X
PORSCHE A40 X
MB-Approval 229.1 X
MB-Approval 229.3 X

 

Ifølge ExxonMobil Mobil 1 Peak Life 5W-50 har følgende kvalitetsnivå  
API CF X

 

Typiske egenskaper

Mobil 1 Peak Life 5W-50 Verdi
Viskositet, cSt ASTM D445  
@ 40º C 108
@ 100º C 17.5
Viskositetsindeks 180
Sulfatert aske, vkt% (ASTM D874) 1.3
Fosfor, vkt% (ASTM D4951) 0.1
Flammepunkt, ºC (ASTM D92) 231
Densitet v/15,6 ºC g/ml, (ASTM D4052) 0.85
Totalt basenummer (ASTM D2896) 11.8
MRV ved -35 ºC, cP (ASTM D4684) 29,244
HTHS-viskositet, mPa•s v/150 ºC (ASTM D4683) 4.4

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å være helseskadelig når det brukes til det tiltenkte formålet og når anbefalingene i databladet om materialsikkerhet følges. MSDS-er finnes på forespørsel til salgskontoret eller via Internett, eller vil bli gitt til kunder av selger hvis og når det er juridisk påkrevd. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil , Mobil 1 og Pegasus -designen er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller ett av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.