Mobil 1™ Synthetic ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert syntetisk automatgirolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ Synthetic ATF er en syntetisk olje som er laget for å møte de utfordrende kravene til en rekke moderne personbiler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 Synthetic ATF overgår ytelsen til konvensjonelle ATF-oljer og bidrar til å gi utmerket motstandsdyktighet mot oljenedbryting og avleiring. Oljens høye, naturlige viskositetsindeks og stabilitet bidrar til å beskytte mot termisk nedbryting ved høye driftstemperaturer, samtidig som den gir utmerket ytelse ved omgivelsestemperaturer helt ned til -51 °C. Den bidrar også til å forbedre girkassens generelle holdbarhet og renhet. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Forbedrede, langvarige friksjonsegenskaper

Bidrar til å forbedre og gi lengre girkasseeffektivitet, jevnere girskifte og drivstofføkonomi

Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet

Holder girkassene rene for å gi topp ytelse selv under krevende kjøreforhold

Meget god filmstyrke og slitasjebeskyttelse

Betydelig mindre slitasje og lenger levetid på girkassen

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til å gi rask og pålitelig smøring ned til -51 °C

Fremragende skjærstabilitet

Viskositeten opprettholdes selv under de mest krevende driftsforhold ved høye temperaturer

Kompatibel med mineralske ATF oljer og alle vanlige pakningsmaterialer

Mindre betydning om det etterfylles med annen olje i nødstilfeller samt utmerket lekkasjekontroll

 

Bruksområder

     •  Mobil 1 Synthetic ATF er formulert for en rekke kjøretøy og anbefales til bruk i moderne biler med høy ytelse, terrengkjøretøyer, SUV-er, SUT-er, varebiler og andre lette lastebiler.  Oljen er ikke godkjent for bruk hvor det kreves en Mercon LV-godkjent olje.

     •  Anbefales av Imperial Oil til bruk som krever Dexron- , Ford Mercon- og Mercon V- ytelsesnivåer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

ALLISON C-4

FORD MERCON

GM DEXRON III H

GM DEXRON IIE

GM DEXRON II D

GM DEXRON II

GM DEXRON

VOLVO 97340

GM DEXRON IIiG

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FORD MERCON V

JASO 1-A

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

MERCON V

ASTM-farge, ASTM D1500

Rød

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

10040

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,846

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,4

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

36,3

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

176

 

Helse og sikkerhet

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxHelse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.