Mobil ATF™ 320

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Automatgirolje

Produktbeskrivelse

Mobil ATF 320 er en ekstra høytytende automatgirolje.

 

Mobil ATF 320 anbefales for bruk i de fleste personbiler og nyttekjøretøy med automatgir. Oljen er også egnet for servostyringssystemer, hydraulikkutstyr og enkelte manuelle gir som krever automatgirolje. 

 

Egenskaper og fordeler

•  Riktige friksjonskarakteristikker sørger for jevn giring på flere bruksområder

•  Beskyttelse mot nedbrytning ved høye driftstemperaturer og lengre brukstid

•  Pumpeevne og sirkulasjon ved lave temperaturer sikrer bedre ytelse ved kaldstart

•  Kompatibel med alle konvensjonelle pakningsmaterialer som finnes i girkasser

 

Bruksområder

Mobil ATF 320 anbefales for bruk i de fleste personbiler og nyttekjøretøy med automatgir. Oljen er også egnet for servostyringssystemer, hydraulikkutstyr og enkelte manuelle gir som krever automatgirolje. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ V1

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 17C

ZF TE-ML 03D

VOLVO 97341

MAN 339 Typ L1 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

Allison C-4

Ford MERCON

GM DEXRON IIiG

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

17900

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,856

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

197

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,2

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.