Mobil ATF™ 3309

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Automatgirolje

Produktbeskrivelse

Mobil ATF™ 3309 er et spesielt høytytende smøremiddel som oppfyller utstyrsprodusentens spesifikasjoner for bruk i visse typer automatgirkasser med glidekontrollert låsing.

 

Egenskaper og fordeler

Den unike sammensetningen i Mobil ATF 3309 er fremstilt for å garantere utmerket smøring av spesifiserte automatgirkasser med glidekontrollert låsing. Disse enestående ytelsesegenskapene innebærer betydelige driftsfordeler, som bl.a.:

• Utmerkede smøreegenskaper for stille drift og jevne girskift i godkjente girkasser

• Kontrollerte friksjonsegenskaper for jevn og effektiv kraftoverføring ved alle normale temperaturnivåer

• Bidrar til å kontrollere vibrasjon i girkassen og gir utmerkede kjøreegenskaper

• Bidrar til økt levetid på girkassen på grunn av høy slitasjekontroll

• Lang levetid på oljen som følge av utmerket oksidasjonsbestandighet

• Utmerket viskositetsstabilitet (høy viskositetsindeks) sørger for tilstrekkelig smøring uten for kraftig fortynning ved høy temperatur og fortykning ved lave oppstartstemperaturer

• God motstand mot skumming

• Utmerket beskyttelse mot rustdannelse og korrosjon

• Kompatibel med tetningsmaterialer av syntetisk gummi

 

Bruksområder

Mobil ATF 3309 anbefales for bruk i girkasser som krever en olje av JWS 3309- eller GM 9986195-kvalitet. Anbefales også for servicepåfylling hvor det kreves Toyota T-IV eller T4, T-III eller T3.  Se brukerhåndboken for riktig oljespesifikasjon.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

AUDI G-055-025-A2

GM 9986195

TOYOTA* T-IV

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FORD WSS-M2C924-A

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Brookfield-viskositet ved -40 C, mPa.s, ASTM D2983

13 000

Farge, visuell

Rød

Tetthet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,852

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

>185

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,1

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

33

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

‹ -45

Viskositetsindeks, ASTM D2270

181

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.