Mobil™ Extra 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Totaktsolje

Produktbeskrivelse

Mobil Extra 2T er en høytytende, halvsyntetisk og røykfri totaktsolje som er utviklet for å oppfylle kravene som stilles av høytytende motorsykler, snøscootere og motorsager.

 

Mobil Extra 2T er forblandet slik at den er lettere å blande i drivstoffet. 

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Extra 2T består av en unik blanding av høytytende mineralske og syntetiske baseoljer kombinert med et avansert tilsetningssystem, som gir enestående motorrensning og røykfri eksos. Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god slitasjebeskyttelse

Lengre levetid for motoren

God varme- og oksidasjonsstabilitet samt avleiringskontroll

Renere motorer resulterer i lengre levetid på tennplugger og ventiler, redusert klebing av stempelringer og forebygging av problemer med fortenning

Utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper

Lengre levetid for motoren

Røykfri eksos

Renere miljø

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API TC

ISO-L-EGD

JASO FC

JASO FD 

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,06

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D1298

0,867

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

110

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

55

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

Viskositetsindeks, ASTM D2270

135

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.