Mobil Outboard™ Plus

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Påhengsmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Outboard Plus er en høytytende totaktsolje som er utviklet for mange høytytende, vannkjølte påhengsmotorer.  Mobil Outboard Plus holder motoren ren og er skånsom mot miljøet. Oljen er forblandet slik at den er lettere å blande i drivstoffet. 

Egenskaper og fordeler

Mobil Outboard Plus er sammensatt av rensede konvensjonelle mineraloljer og et askefritt tilsetningssystem med dispergeringsmiddel som gir veldig god beskyttelse mot avleiringer i utløpskanalen, korrosjon og slitasje.  I tillegg begrenses beleggdannelsen på tennpluggen og problemer med fortenning til et minimum for å sikre feilfri drift.  Produktet er ideelt for bruk i både moderne og eldre totaktsmodeller.  Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God varme- og oksidasjonsstabilitet samt avleiringskontroll

Renere motorer resulterer i mindre ringklebing og sylinderslitasje, lengre levetid på motoren og mer pålitelig drift

Utmerket slitasjebeskyttelse

Lengre levetid for kritiske komponenter og motoren

Utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper

Lengre levetid for motoren

Gir renere forbrenning og mindre avleiringer i forbrenningsområdet

Reduserer belegg på tennpluggene og i utløpskanalene, som bidrar til å redusere problemer med fortenning, forlenge levetiden på tennplugger og ventiler, samt gi økt drivstoffeffektivitet

Veldig gode egenskaper ved høye og lave temperaturer

Bredt utvalg av bruksområder for ulike temperaturer

Ikke giftig for dyrelivet i havet

Ingen langvarige bivirkninger på dyrelivet i havet

Bruksområder

Mobil Outboard Plus anbefales av ExxonMobil for bruk i moderne, høytytende, vannkjølte totaktsmotorer samt mindre eller eldre påhengsmotorer. ExxonMobil anbefaler også bruk av Mobil Outboard Plus i totaktsmotorer fra Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan og Tohatsu, eller hvor det anbefales å bruke en NMMA TC-W-, TC-WII- eller TC-W3-olje.

I tillegg anbefales bruk av oljen i lette til moderat belastede, luftavkjølte totaktsmotorer i motordrevne gressklippere, motorsager, løvblåsere og kantklippere.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API TC

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

I/A

Farge, visuell

Blå

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

52,9

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

100

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt

06-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.