Mobil Super 3000 Formula 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 er en høytytende ACEA C1-motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å forlenge levetiden på og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemet i eksosanlegget på både diesel- og bensindrevne biler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 gir fremragende ytelse både ved meget lave og meget høye driftstemperaturer samt langvarig motorbeskyttelse. Nøkkelegenskaper og -fordeler:

• Bidrar til å opprettholde effektiviteten til dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer

• Beskytter motorer mot slitasje og dannelse av avleiringer

• Bidrar til bedre drivstofføkonomi gjennom redusert friksjon

• Egnet for både bensin- og dieseldrevne personbiler og lette nyttekjøretøy

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves en Ford WSS-M2C934-B- og Jaguar Land Rover STJLR.03.5005-olje. Dette omfatter Jaguar- og Land Rover-modeller fra januar 2009 som er utstyrt med en 3,0 liters V6-dieselmotor og Mazda-dieselmotorer fra 2005 som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF).

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

STJLR.03.5005

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C1

Ford WSS-M2C934-B

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,4

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

50

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,848

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,4

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,045

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.