MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 er en helsyntetisk motorolje som er utviklet for å oppfylle Ford-spesifikasjonen «WSS-M2C950-A». Oljen er designet for å gi lang levetid og god beskyttelse til dieselmotorer i en rekke nylig produserte personbil- og lette nyttekjøretøymodeller fra Ford.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 oppfyller de tekniske kravene i Fords standard WSS-M2C950-A basert på OEM-motortester. Bruk av dette produktet er ment å gi følgende fordeler:

 

• Økt drivstofføkonomi1

• Lengre levetid for dieselpartikelfiltre2

• Bedre egenskaper ved lave temperaturer3

 

   1. Basert på 950-A 0W-30-spesifikasjonen sammenlignet med 913-D 5W-30-oljen

   2. Basert på ACEA C2-spesifikasjonen

   3. Basert på 0W-30-spesifikasjonen sammenlignet med 5W-30-oljen

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 oppfyller Ford-spesifikasjonen «WSS-M2C950-A», og kan brukes til dieselmotorer i en rekke nylig produserte personbil- og lette kjøretøymodeller fra Ford.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 møter eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

ACEA A1/B1

ACEA C2

ACEA A5/B5

 

Dette produktet har følgende godkjennelser:

STJLR.03.5007

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FORD WSS-M2C950-A

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,6

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

44,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

204

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,842

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,77

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

8

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -40 °C, mPa.s, ASTM D4684

20613

HTHS-viskositet ved 150 ºC , 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

2,96

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

12-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.