Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 er utviklet for å oppfylle Ford-spesifikasjonen «Ford WSS-M2C948-B». Ford WSS-M2C948-B er et    spesifikt krav for tresylindrede EcoBoost 1,0 l-motorer. Oljen, som oppfyller Ford WSS-M2C948-B, kan brukes til de fleste bensinmotorer fra Ford, som beskrevet for hvert bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 er en motorolje med standard askeinnhold og en HTHS-viskositet på under 2,9 cP. Produktet er testet i industriutstyr, slik at du kan stole på at det vil levere pålitelig ytelse for kjøretøyets motor.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 kan brukes til alle bensinmotorer fra Ford med unntak av Ford KA (fra MÅ 2009) og Ford Focus RS (MÅ 2004.75).

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 5W-20

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D1298

0,851

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

42,4

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.