Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 er spesielt utviklet for å tilfredsstille de nyeste kravene til Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 gir fordeler når det gjelder drivstofføkonomi sammenlignet med Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til lengre levetid og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemet i eksosanlegget på både diesel- og bensindrevne biler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse og motorrenhet ved høye og lave temperaturer.

Viktige egenskaper og fordeler:

•  Lavt aske-, fosfor- og svovelinnhold bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensinmotorer.

•  Oljen er fullt forenlig med de fleste dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer.

•  Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA C2).

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig oppstart i kaldt vær og hurtig beskyttelse av motoren og det elektriske systemet.

•  Høytytende slitasjebeskyttelse.

•  Aktive rensemidler gir mindre avleiringer og slamdannelse, samt en ren og lang levetid på motoren.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 kan brukes til alle diesel- og bensinmotorer som krever Peugeot Citroën B71 2312.

 

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

PSA B71 2312

PSA B71 2302

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FIAT FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

51,8

Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052

0,84

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,5

Fosfor, mg/kg, ASTM D5185

0,08

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

02-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.