Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.

 

Dette produktet anbefales til bruk i kjøretøy fra Renualt, Citroen og en rekke europeiske biler og lette nyttekjøretøy som må oppfylle eller overskride kravene i ACEA C2.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse ved høye og lave temperaturer og sørger for bedre motorrenhet.

 

Viktige egenskaper og fordeler:

 

•  Lavt aske-, fosfor- og svovelinnhold bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensinmotorer. 

 

•  Oljen er forenlig med dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer. 

 

•  Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA C2).

 

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig oppstart i kaldt vær og hurtig beskyttelse av motoren og det elektriske systemet.

 

•  Høytytende slitasjebeskyttelse.

 

•  Aktive rensemidler gir mindre avleiringer og slamdannelse, samt en ren og lang levetid på motoren.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 anbefales for en rekke moderne bilmotorer, spesielt høytytende bensinmotorer, turbo-diesel injeksjonsmotorer med common rail og andre typer dieselmotorer, som finnes i de nyeste passasjerbilene, SUV-ene og mindre varebilene.

 

     •  Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler fra Peugeot-Citroen

 

     •  Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler som krever en ACEA C2-olje, bl.a. varebiler fra Iveco og Fiat

 

     •  Bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF) og katalysatorer

 

     •  Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.  Ikke anbefalt for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesielt godkjent av produsenten.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

ACEA C2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

10,5

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

60

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.