Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super 3000 Formula XE 5W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.

 

Dette produktet anbefales for bruk i biler fra Mercedes og en rekke europeiske biler og lette nyttekjøretøyer med oljespesifikasjoner basert på ACEA C3- og/eller API SN-industristandardene.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 XE 5W-30 bidrar til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.

 

•  Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.

•  Har en fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer, som sørger for enklere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.

•  Gir langvarig beskyttelse mot slitasje, slamdannelse og dannelse av avleiringer.

•  Passer for bruk i både bensin- og dieseldrevne personbiler og lette nyttekjøretøy.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er utviklet for å oppfylle de nyeste spesifikasjonene for motoroljer som kreves av ledende bilprodusenter, og er fullt forenlig med de aller nyeste dieselpartikkelfiltrene og bensinkatalysatorene.

 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler fra Mercedes Denne motoroljen anbefales også for mange personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler fra Volkswagen, Opel og Ford som krever en olje som oppfyller ACEA C3- og/eller API SN-spesifikasjonen.

     •  Bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF) samt katalysatorer.

     •  Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold, inkludert bykjøring.

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM DEXOS2 - SF

MB-godkjenning 229.31

MB-godkjenning 229.51

MB-godkjenning 229.52

VW 505 00

VW 505 01

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

FORD WSS-M2C917-A

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C3

API SM

API SL

API SN

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

68

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.