Mobil Delvac™ City Logistics P 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Synthetische motorolie voor lichte bedrijfswagens

Productbeschrijving

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 is een synthetische motorolie met een laag asgehalte die een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming tegen slibvorming en slijtage biedt.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 biedt uitstekende smering voor diesel- en benzinemotoren in zware rijomstandigheden die vaak voorkomen in de stad. Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor Europese motoren voor gebruik in een wijde reeks lichte bedrijfswagens zoals  Peugeot-Citroen, maar ook voor Iveco en Fiat bestelwagens die moeten voldoen aan de vereisten van ACEA C2 of deze moeten overschrijden.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 is samengesteld uit basisoliën van hoge kwaliteit met een superieur uitgebalanceerd additiefsysteem dat voor een optimale bescherming zorgt van moderne diesel- en bezinenmotoren, evenals oudere modellen. Het is volledig compatibel met de meeste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters) en katalytische convertoren (Catalytic Converters). De belangrijkste voordelen zijn: 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Verbeterde thermische en oxidatiestabiliteit

Bevordert minder slibopbouw en neerslag en een lange levensduur van de olie en motor

Verbeterde slijtagebescherming

Draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en de motor

Geavanceerde beheersing van afzettingen in de zuiger

Houdt de motor schoon met verminderde onderhoudskosten en een lange levensduur van de motor

Geavanceerde beheersing van roet voor een betere beheersing van viscositeit, slibvorming en filterdruk

Draagt bij aan een grotere bescherming voor een lange levensduur van de motor

Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen

Snelle start met minder slijtage in koude temperaturen

Blijvende viscositeitsklasse

Bevordert behoud van brandstofbesparing

 

Toepassingen

ExxonMobil raadt gebruik van Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 aan voor zware rijomstandigheden:

  • Peugeot-Citroen bestelwagens
  • Iveco en Fiat bestelwagens die ACEA C2 vereisen
  • Benzine- en dieselmotoren met Diesel Particulate Filters (DPF) en Catalytic Convertors
  • Normale tot incidentele zware werkomstandigheden (inclusief rijomstandigheden in de stad)

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.


Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac™ City Logistics P voldoet aan of overtreft de  eisen van:

5W-30

ACEA C2

     X

API SN

     X

 

Mobil Delvac™ City Logistics P is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

5W-30

Peugeot-Citroen B712290

     X

 

Typische eigenschappen

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

 

Viscositeit

5W-30

mm²/s bij 40 °C, ASTM D 445

56

mm²/s bij 100 °C, ASTM D 445

10.3

Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874

0.78

Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896

8

Vlampunt, °C, ASTM D 92

232

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stolpunt, °C ASTM D 97

-36

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Mobil Delvac 1, het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.