MOBIL DELVAC HD 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Heavy duty diesel motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac HD 10W-40 is een semi-synthetische high performance olie voor dieselmotoren ontworpen voor de smering van moderne, high performance, lage emissie motoren in zware toepassingen. Deze motorolie is ontwikkeld met behulp van high performance basisoliën voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid. Het aangetoonde geavanceerde additievensysteem is vakkundig geformuleerd om de levensduur van de motor te verlengen en de efficiëntie van emissiereductiesytemen zoals DPF (Diesel Particulate Filter) te behouden. 

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turbochargers verhogen de thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac HD 10W-40 levert voortreffelijke prestaties, de mogelijkheid van lange verversingsintervallen en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, lakvorming en oliedegradatie

Biedt de mogelijkheid van lange verversingsintervallen
Bevordert bescherming tegen vastzittende zuigerveren

Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen en bescherming tegen polijsten (bore polishing) en corrosie.

Bevordert verlenging van de levensduur van de motor1

Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse. Zeer lage vluchtigheid

Bevordert minder afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

Laag as-, fosfor- en zwavelgehalte

Bevordert bescherming voor uitlaatsystemen, inclusief die zijn uitgerust met DPF

Goede eigenschappen bij lage temperaturen

Bevordert een verbeterde verpompbaarheid en oliecirculatie

1 Goed geformuleerde oliën, zoals Mobil Delvac die voldoen aan industrie- of EOM-specificaties of deze overtreffen kunnen bijdragen aan de bescherming van motoren. Raadpleeg de OEM voor de optimale selectie van het smeermiddel. Daadwerkelijke resultaten kunnen verschillen en hangen af van OEM vereisten, soort motor en de omstandigheden van het onderhoud, toepassing en vulling en het eerder gebruikte smeermiddel.

 

Toepassingen2

  • Heavy-duty dieselmotoren, waaronder Euro V/VI voor moderne voertuigen met een lage emissie die gebruikmaken van technologieën zoals Diesel Particulate Filter (DPF),  Selective Catalytic Reduction (SCR), Continuously Regenerating Traps (CRT), Diesel Oxidation Catalysts (DOC) en Exhaust Gas Recirculation (EGR)
  • Heavy-duty dieselmotoren die dieselbrandstoffen met een laag sulfurgehalte gebruiken en veel biodiesel brandstofformuleringen
  • Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven apparatuur
  • Vrachtwagens en bussen die korte en lange afstanden afleggen

    2 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor OEM-eisen voor toepassing en olieverversingsintervallen voor uw voertuig of apparatuur

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac HD 10W-40 voldoet aan of overtreft de vereisten van:

 

ACEA E6

X

 

Mobil Delvac HD 10W-40 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

 

MB-Approval 228.51

X

MTU Oliecategorie 3.1

X

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

 

DAF Extended Drain

Typische eigenschappen

Mobil Delvac HD 10W-40

 

SAE Klasse

10W-40

Viscositeit, ASTM D 445

 

mm2/s @bij 40ºC

87,6

mm2/s bij 100ºC

13,8

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

160

Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874

0,96

Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896

9,3

Stolpunt, ºC, ASTM D 97

-39

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

226

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0,860

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

07-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.