MOBIL DELVAC LEGEND 1300 SERIE

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Monograde dieselmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac Legend 1330 en 1350 zijn uitstekende monograde dieselmotoroliën geformuleerd met basisoliën met een geavanceerde technologie en een gebalanceerd additievensysteem. Ze zijn specifiek ontwikkeld voor prestaties in intercooler, turbocharged motoren die werkzaam zijn in de meest zware weg- en terreinomstandigheden. De Mobil Delvac Legend 1300 Serie wordt gebruikt in een wijde reeks toepassingen waar een monograde smeermiddel aanbevolen wordt. Vrachtwagen-, mijnbouw-, steengroeven-, bouw- en landbouwbedrijven gebruiken deze producten met succes.

 

Eigenschappen en voordelen

De eigenschappen en voordelen van Mobil Delvac Legend 1330 en 1350 zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, slibopbouw, oliedegradatie en corrosie

Langere levensduur motor, minder slijtage en uitstekende bescherming tegen vastzittende zuigerveren

Verlengde TBN-reserve

Langdurige beheersing van neerslag/slijtage en beperkt de zuurvorming in olie bij gebruik van brandstof met een hoger zwavelgehalte

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     •  Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven apparatuur.

     •  Lichte, medium en zware vrachtwagens op de snelweg.

     •  Toepassingen in de bouw, mijnbouw, steengroeven en landbouw

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

MOBIL DELVAC LEGEND 1330

MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Allison C-4

X

 

API CF

X

X

API SF

X

X

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

MOBIL DELVAC LEGEND 1330

MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Klasse

SAE 30

SAE 50

Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874

1,1

1,1

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

235

250

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,6

19,5

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

101

222

Stolpunt, °C (ºC) ASTM D97

-27

-15

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

10

10

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

99

99

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.