Mobil Delvac Legend ™ Commercial Vehicle 10W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Multigrade Light Duty Diesel Motorolie.

Productbeschrijving

Mobil Delvac Legend commercial Vehicle 10W-30 is een multigrade light-duty diesel motorolie, specifiek ontwikkeld voor het bieden van een uitstekende smering van dieselmotoren die werkzaam zijn in zware toepassingen. Deze diesel motorolie is ontwikkeld met behulp van een mengsel van high-performance basisoliën met een synthetisch mengsel voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid. Deze basisoliën zijn verbeterd met een geavanceerd additievensysteem, wat een hoge mate van bescherming biedt aan alle onderdelen van de motor.

 

Eigenschappen en voordelen

De technologie in Mobil Delvac Legend commercial Vehicle 10W-30 levert sterke prestaties in zowel moderne dieselmotoren als oudere modellen. De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Goede bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, slibopbouw, oliedegradatie en corrosie

Bevordert de beheersing van neerslag bij hoge temperaturen

Bevordert minder slijtage en een lange levensduur van de motor

Bescherming tegen vastzittende zuigerveren

Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen

Vlotte verpompbaarheid/circulatie van de olie Slijtagebescherming bij opstarten

Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

Behoud van de viscositeit en minder olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

•  Aanbevolen voor gebruik in turbo-opgeladen, lage emissie dieselmotoren van Europese en Amerikaanse ontwerpen

•  Wegtoepassingen met zowel hoge snelheden/zware belasting als korte afstand ophaal- en leveringsdiensten in lichte en zware vrachtwagens

 

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API CF

API CF-4

API CG-4

API SH

VOLVOVDS-2

API SF

API SG

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API CH-4

API SJ

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 10W-30

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,7

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

80

Stolpunt, ºC, ASTM D97

-36

Totaalbasciteitsgetal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

8,9

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

141

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874

1,1

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

01-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.