MOBIL DELVAC MODERN™️ 5W-30 ADVANCED PROTECTION SCA

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Extra High Performance Diesel motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA is een extra high-performance olie met geavanceerde synthetische technologie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en mogelijke brandstofbesparing voor moderne, high-performance, lage emissie motoren in zware wegtoepassingen. Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de Scania LDF-4-specificatie. Het kan naast het voldoen aan de laatste Scania-specificatie ook gebruikt worden wanneer om ACEA E6 of E7 gevraagd wordt.

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA is samengesteld met basisoliën met een geavanceerde technologie die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid bieden en bijdragen aan een potentieel beter brandstofrendement. Het geavanceerde additievensysteem is vakkundig geformuleerd om bij te dragen aan een verlenging van de levensduur van emissiereductiesystemen zoals DPF (Diesel Particulate Filter) en het behoud van de efficiëntie daarvan. DPF wordt veel gebruikt door de meeste fabrikanten om te voldoen aan emissieregelgeving die van toepassing is op hedendaagse vrachtwagens en bussen

 

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turbochargers verhogen de mechanische en thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA levert voortreffelijke prestaties en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF. De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen indikken van de olie, afbraak van de olie, neerslag bij hoge temperaturen en slibopbouw

Draagt bij aan een lange levensduur van de olie overeenkomend met door OEM aanbevolen verversingsintervallen

Bevordert het voorkomen van vastzittende zuigerveren voor een betere bescherming en efficiëntie van de motor

Uitstekende bescherming tegen slijtage, schuren, polijsten (bore polishing) en corrosie

Bevordert minder slijtage bij zware bedrijfsomstandigheden voor een lange levensduur van de motor

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Draagt bij aan uitstekende verpompbaarheid en circulatie waardoor werking in koude klimaten mogelijk is

Bevordert slijtagebescherming bij het starten van de motor in koude temperaturen

Geavanceerd "laag as" component

Helpt de efficiency te verbeteren en verlengt de duurzaamheid van emissie uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF

Geavanceerde viscosimetrie van de formulering

. SAE 5W-30

. Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

. Zeer lage vluchtigheid

Mogelijk lager brandstofverbruik van motorolie met een hogere viscositeitsklasse zonder dat de duurzaamheid van de motor in gevaar komt (mogelijk brandstofrendement afhankelijk van type voertuig en rij-omstandigheden)

Bevordert beheersing van de afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     •  Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de Scania LDF-4-specificatie.

     •  In commerciële voertuigen waar om ACEA E6 of ACEA E7 gevraagd wordt

     •  Lichte en zware trucks op de weg

     •  Moderne zware motoren die uitgerust zijn met een Diesel Particulate Filter (DPF) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

ACEA E7

ACEA E6

Scania LDF-4

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 5W-30

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,85

Sulfaatasgetal, massa%, ASTM D874

1

Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,6

Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm2/s, ASTM D445

69,5

Stolpunt, ºC, ASTM D97

-33

Total Base Number (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

10

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

162

 

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.