MOBIL DELVAC MODERN 5W30 ADVANCED PROTECTION V3

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Geavanceerde high performance diesel motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 is een geavanceerde high performance olie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en mogelijke brandstofbesparing voor moderne, high performance, lage emissie motoren in zware wegtoepassingen.  Het is samengesteld met basisoliën met een geavanceerde synthetische technologie en additievensysteem die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van vluchtigheid bieden en bijdragen aan een mogelijk betere brandstofbesparing terwijl tevens de levensduur verlengd wordt en de efficiëntie behouden wordt van emissiereductiesystemen zoals de Diesel Particulate Filter (DPF).

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 is ook compatibel voor biodiesel.*

 

*Volg de aanbevelingen voor eventuele aanpassingen van de OEM

 

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turboladers verhogen de mechanische en thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 levert voortreffelijke prestaties en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF. De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen indikken van de olie, afbraak van de olie, neerslag bij hoge temperaturen en slibopbouw

Draagt bij aan een lange levensduur van de olie overeenkomend met door OEM aanbevolen verversingsintervallen

Bevordert het voorkomen van vastzittende zuigerveren voor een betere bescherming en efficiëntie van de motor

Uitstekende bescherming tegen slijtage, schuren, polijsten (bore polishing) en corrosie

Bevordert minder slijtage bij zware bedrijfsomstandigheden voor een lange levensduur van de motor

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Draagt bij aan uitstekende verpompbaarheid en circulatie waardoor werking in koude klimaten mogelijk is

Bevordert slijtagebescherming bij het starten van de motor in koude temperaturen

Geavanceerd "laag as" component

Helpt de efficiency te verbeteren en verlengt de duurzaamheid van emissie uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF

Geavanceerde viscosimetrie van de formulering

. SAE 5W-30

. Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

. Zeer lage vluchtigheid

Mogelijk lager brandstofverbruik van motorolie met een hogere viscositeitsklasse zonder dat de duurzaamheid van de motor in gevaar komt (mogelijk brandstofrendement afhankelijk van type voertuig en rij-omstandigheden)

Bevordert beheersing van de afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

 

Specificaties en goedkeuringen 

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MB-Approval 228.51

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API CK-4

ACEA E9

ACEA E6

DAF Verlengde verversingen

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 5W-30

Dichtheid bij15 C, g/ml, ASTM D4052

0,8408

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-39

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

233

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

72,0

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

12,0

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

164

Asgetal, mass%, ASTM D874

0,95

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

9,8

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.