MOBIL DELVAC ULTRA™️ 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Ultra High Performance Diesel Motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 is een high-performance heavy-duty olie met een geavanceerde synthetische technologie voor dieselmotoren die geavanceerde bescherming van de motor in moderne voertuigen met lage uitlaatgasemissies combineert met een grotere mogelijke brandstofbesparing (1) en andere duurzaamheidsgerelateerde voordelen zoals duurzaamheid van de motor, bescherming van het uitlaatsysteem en langere verversingsintervallen.

Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 gebruikt geavanceerde technologie om uitstekende prestaties te leveren en is geschikt voor een wijde reeks diesel aangedreven commerciële voertuigen voor zowel weg- als terreintoepassingen in industrieën zoals transport, mijnbouw, bouw en landbouw. Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 voldoet aan of overtreft een wijde reeks van industrie- en fabrikantspecificaties van over de hele wereld. Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 is compatibel voor biodiesel (2).

 

(1) In vergelijking met SAE 15W-40 motorolie - Daadwerkelijke hogere brandstofbesparing is afhankelijk van soort voertuig/apparatuur, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige vloeistof.

(2) Volg de aanbevelingen van de OEM voor eventuele aanpassingen.

 

Eigenschappen en voordelen

• Geformuleerd met geavanceerde synthetische basisolie ter bevordering van de brandstofbesparing(3)

• Ongeëvenaarde oxidatiestabiliteit† (4) bevordert minder afzettingen in de motor zodat de motor betrouwbaar blijft lopen

• Uitstekende bescherming tegen slijtage en schuren bevordert minder slijtage bij zware werkzaamheden om een lange levensduur van de motor te promoten

• Uitstekende prestaties bij lage temperaturen staat een betere doorstroming van de olie toe naar de oppervlaktes van kritieke lagers en beheerst de slibvorming bij stoppen-starten

• Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse bij zware omstandigheden en hoge temperaturen biedt slijtagebescherming en bevordert minder olieverbruik

• Uitstekende bescherming tegen olieindikking en degradatie draagt bij aan lange verversingsintervallen waardoor de olie minder vaak vervangen en afgevoerd hoeft te worden

 

(3) Ten opzichte van motoroliën met een minerale basisolie. Daadwerkelijke verhoging brandstofbesparing is afhankelijk van soort voertuig/apparatuur, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige vloeistof.

(4) Gebaseerd op gemeten verhoging van viscositeit in de Volvo T-13 test

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Geavanceerde slijtagebescherming

Duurzaamheid motor

Hogere potentiele brandstofbesparing

Minder brandstofverbruik

Langere verversingsintervallen

Minder verversing en afvoer van olie

Bescherming uitlaatsysteem

Duurzaamheid en prestatie uitlaatsysteem

Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen.

Makkelijker starten in koud weer

 

Toepassingen

     •  Heavy-duty dieselmotoren, waaronder Euro V/VI en US EPA 2007/2010 voor moderne voertuigen met een lage emissie die gebruikmaken van technologieën zoals Diesel Particulate Filter (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), Continuously Regenerating Traps (CRT), Diesel Oxidation Catalysts (DOC) en Exhaust Gas Recirculation (EGR)

     •  Heavy-duty dieselmotoren die dieselbrandstoffen met een laag sulfurgehalte gebruiken en veel biodiesel brandstofformuleringen

     •  Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven apparatuur

     •  Vrachtwagens en bussen die korte en lange afstanden afleggen

     •  Terreintoepassingen voor de mijnbouw, bouw en landbouw

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor OEM-eisen voor toepassing en olieverversingsintervallen voor uw voertuig of apparatuur.

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

DQC IV-18 LA

MB-Approval 228.51

MB-blad 228.31

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKSRLD-3

MAN M 3677

MAN M 3775

MAN M 3777

MTU Oliecategorie 3.1

VOLVOVDS-4.5

Detroit Detroit Fluids Specificatie 93K222

 

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

MAN M 3477

MAN M 3271-1

IVECO 18-1804 TLS E6

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API CI-4

APICI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

DAF Verlengde verversingen

JASO DH-2

Cummins CES 20086

Caterpillar ECF-3

Ford WSS-M2C171-E

Scania LDF-4

ACEA E4

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

69

Stolpunt, ºC, ASTM D97

-51

Totaalbasciteitsgetal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

10

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

168

Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874

1

Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,855

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

 

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.