Mobil Delvac XHP ESP 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Geavanceerde bescherming van motor en emissiesysteem

Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP ESP 5W-30 is een extra high performance olie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en mogelijke brandstofbesparing* voor moderne, high performance, lage emissie motoren in zware transport toepassingen. Deze motorolie is met name ontwikkeld om aan de laatste eisen van MB-goedkeuring 228.61 voor moderne dieselmotoren te voldoen. Deze motorolie is samengesteld uit hoge kwaliteit basisoliën voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, beheersing van de vluchtigheid en draagt bij aan een potentieel beter brandstofrendement. Het geavanceerde additievensysteem is vakkundig geformuleerd om de levensduur van emissiereductiesytemen zoals DPF (Diesel Particulate Filter) te verlengen en de efficiëntie daarvan te behouden.

 *De mogelijke brandstofbesparing is gebaseerd op vergelijkingen van de 5W-30 met 10W-40 & 15W-40.

 

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turboladers verhogen de mechanische en thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac XHP ESP 5W-30 levert voortreffelijke prestaties en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF. De belangrijkste voordelen zijn:

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen indikken van de olie, afbraak van de olie, neerslag bij hoge temperaturen en slibopbouw

Bevordert het voorkomen van vastzittende zuigerveren voor een betere bescherming en efficiëntie van de motor
Draagt bij aan een lange levensduur van de olie overeenkomend met door OEM aanbevolen verversingsintervallen

Uitstekende bescherming tegen slijtage, schuren, polijsten (bore polishing) en corrosie

Bevordert minder slijtage bij zware bedrijfsomstandigheden voor een lange levensduur van de motor

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Bevordert slijtagebescherming bij het starten van de motor in koude temperaturen
Draagt bij aan uitstekende verpompbaarheid en circulatie waardoor werking in koude klimaten mogelijk is

Geavanceerd "laag as" component

Helpt de efficiency te verbeteren en verlengt de duurzaamheid van emissie uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF

. Zeer lage vluchtigheid
. Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse
. SAE 5W-30
Geavanceerde viscosimetrie van de formulering

Bevordert beheersing van de afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur
Mogelijk lager brandstofverbruik van motorolie met een hogere viscositeitsklasse zonder dat de duurzaamheid van de motor in gevaar komt (mogelijk brandstofrendement afhankelijk van type voertuig en rij-omstandigheden)

 

Toepassingen

      Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • De laatste generatie MB vrachtwagens en bussen die smeermiddelen met MB-goedkeuring 228.61 vereisen (OM 470 FE1 en OM 471 FE1 motoren)  • Terreintoepassingen voor motoren OM 470, OM 471 en OM 473 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MB-blad 228.61

 

Typische eigenschappen

Mobil Delvac XHP ESP 5W-30

Viscositeit, ASTM D 445

 

mm²/s bij 40ºC

55,4

mm²/s bij 100ºC

10,0

Viscositeit Index, ASTM D 2270

166

Sulfaatasgetal, gew%, ASTM D 874

0,99

Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D 2896

11,0

Vlampunt, ºC, ASTM D 92

232

Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

 

Gezondheid en Veiligheid

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxGezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.