Mobil Delvac™ XHP Ultra™ LE MN9 5W-20

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Extra High Performance Diesel Motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac™ XHP Ultra™ LE MN9 5W-20 is een extra high performance olie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en mogelijke brandstofbesparing voor moderne, high performance, lage emissie motoren in zware wegtoepassingen. Deze motorolie is met name ontwikkeld om aan de laatste eisen van MAN M 3977 voor moderne dieselmotoren die uitgerust zijn met Diesel Particulate Filters (DPF) te voldoen. Deze motorolie is samengesteld met basisoliën met een geavanceerde technologie die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van de vluchtigheid bieden en bijdragen aan een potentieel beter brandstofrendement. Het geavanceerde additievensysteem is vakkundig geformuleerd om bij te dragen aan een verlenging van de levensduur van emissiereductiesytemen zoals DPF en het behoud van de efficiëntie daarvan.

 

Eigenschappen en voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie. Compacter gebouwde motoren, gebruik van intercoolers en turboladers verhogen de mechanische en thermische druk op het smeermiddel. Lage emissie motortechnologieën, zoals de hogere brandstofinjectiedruk, vertraagde timing en nabehandelingsapparatuur verlangen een betere prestatie van de olie op gebieden zoals oxidatiestabiliteit, roetverspreiding, vluchtigheid en compatibiliteit met nabehandelingsapparatuur. De geavanceerde technologie in Mobil Delvac™ XHP Ultra™ LE MN9 5W-20 levert voortreffelijke prestaties en biedt bescherming voor uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen indikken van de olie, afbraak van de olie, neerslag bij hoge temperaturen en slibopbouw

Draagt bij aan een lange levensduur van de olie overeenkomend met door OEM aanbevolen verversingsintervallen

Bevordert het voorkomen van vastzittende zuigerveren voor een betere bescherming en efficiëntie van de motor

Uitstekende bescherming tegen slijtage, schuren, polijsten (bore polishing) en corrosie

Bevordert minder slijtage bij zware bedrijfsomstandigheden voor een lange levensduur van de motor

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Draagt bij aan uitstekende verpompbaarheid en circulatie waardoor werking in koude klimaten mogelijk is

Bevordert slijtagebescherming bij het starten van de motor in koude temperaturen

Geavanceerd "laag as" component

Helpt de efficiency te verbeteren en verlengt de duurzaamheid van emissie uitlaatsystemen die zijn uitgerust met DPF

Geavanceerde viscosimetrie van de formulering

Mogelijk lager brandstofverbruik van motorolie met een hogere viscositeitsklasse zonder dat de duurzaamheid van de motor in gevaar komt (mogelijk brandstofrendement afhankelijk van type voertuig en rij-omstandigheden)

Bevordert beheersing van de afbraak van de viscositeit en olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

Zeer lage vluchtigheid

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     •  De laatste generatie MAN vrachtwagens en bussen die smeermiddelen met MAN-goedkeuring 3977 vereisen

     •  Lichte en zware trucks op de weg

     •  Moderne zware motoren die uitgerust zijn met een Diesel Particulate Filter (DPF) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

     •  Deze olie mag niet gebruikt worden in motoren die een oudere olie of andere specificaties van de olie vereisen

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

MAN M 3977

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Klasse

SAE 5W-20

Koude start simulator, schijnbare viscositeit bij -30 C, mPa.s, ASTM D5293

4600

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-39

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

45

Asgetal, mass%, ASTM D874

1

Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,85

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

229

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,9

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

2,6

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

147

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

10

Uiterlijk, AMS 1738

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.