Mobil Delvac 1240

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Zware motorolie voor dieselmotoren

Productbeschrijving

Mobil Delvac 1240 is een zware motorolie voor dieselmotoren, geformuleerd op basis van krachtige basisoliën en een uitgebalanceerd additiefsysteem van asloze dispergeermiddelen, metallische detergenten en additieven gericht op de beheersing van oxidatie, corrosie en roest. Het wordt gebruikt in toepassingen waar een SAE 40 monograde smeermiddel is voorgeschreven, inclusief tweetakt diesel toepassingen (bijv. de Detroit Diesel Serie 53, 71 en 92 tweetakt motoren)

 

Eigenschappen en Voordelen

Eigenschappen  Voordelen 
Goede thermisch en oxidatiestabiliteit Schone motoren en een langere gebruiksduur van de olie 
Goede roest- en corrosiebeschermingLange levensduur van de motoronderdelen 

 

Toepassingen

       Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Dieselmotoren, inclusief 2-takt motoren.
  • Licht- en zwaar transport.
  • Aannemerij inclusief mijnbouw, steengroeves en landbouw.

 

Specificaties en goedkeuringen

  Mobil Delvac 1240 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen: Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SFX

 

Typische kenmerken

  Mobil Delvac 1240  Mobil Delvac 1240
SAE klasse40
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt bij 40 ºC158
cSt bij 100 ºC15.5
Viscositeit Index, ASTM D 227099
Asgetal, m%, ASTM D 8740.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28967.1
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-21
Vlampunt, ºC, ASTM D 92247
Dichtheid bij 15 ºC kg/l, ASTM D 40520.90

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Delvac, het Mobil logo ent Pegasus ontwerp zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

11-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.