Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Olie voor handgeschakelde versnellingsbakken

Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 is een hoogwaardige olie voor handgeschakelde versnellingsbakken en werd ontwikkeld voor toepassing in hedendaagse zwaarbelaste handgeschakelde versnellingsbakken van Europese fabrikanten in licht tot zwaarbelaste bedrijfswagens. Deze olie is een synthetische samenstelling van basisoliën en een vooruitstrevend additieven systeem wat tot een uitstekende prestatie bij het schakelen leidt, de vloeibaarheid bij lage temperatuur ten goede komt en bij hoge temperatuur de viscositeit doet behouden. Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 is bestemd voor toepassingen die een API GL-4 niveau vereisen en voor meer moderne transmissies waarvoor een ZF TE-ML 02L en/of MAN 341 Type Z4 goedkeuring vereist is welke nu ZF TE-ML 02D en MAN 341 Type Z3 vervangen.

 

Eigenschappen en voordelen

De hedendaagse technologie heeft de prestatiecapaciteiten sterk verbeterd op gebied van belasting, snelheid en bediening door vernieuwende ontwerpen van de aandrijfsystemen van wegvoertuigen. Deze ontwerpen hebben de eisen zoals die worden gesteld aan de smeermiddelen verhoogd. Voor zwaarbelaste handgeschakelde versnellingsbakken zijn wrijvingscontrole, vermindering van slijtage, thermische stabiliteit, stabiliteit tegen afschuiving, roest- en corrosiebescherming en bescherming van afdichtingen eigenschappen die optimaal in evenwicht moeten zijn om een verlengde levensduur van de tandwielen en de synchronisator, vlot schakelen en een hoog belastingsvermogen te kunnen bieden in een ruim toepassingsgebied. Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 presteert uitstekend in zowel hedendaagse als oudere types versnellingsbakken. De belangrijkste voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen & potentiële voordelen 
Uitstekende prestaties ten aanzien van het laadvermogen, antislijtage en hoge drukBevordert slijtagebescherming bij zware bedrijfsomstandigheden tijdens de levensduur van de transmissie
Uitstekende bescherming tegen neerslag en lakvormingDraagt bij tot een lange levensduur van afdichtingen en langere verversings- en onderhoudsintervallen
Uitstekende bescherming tegen corrosie van koper en koperlegeringenBevordert bescherming en verlenging van de levensduur van de synchronisator en versoepelt het schakelen
Doelmatige thermische en oxidatiebescherming bij hoge werktemperaturenDraagt bij aan verlengde verversings- en onderhoudsintervallen en derhalve lagere onderhoudskosten
Uitstekende stabiliteit tegen afschuivenBevordert het behoud van een effectieve viscositeit en filmsterkte voor slijtagebescherming bij zware bedrijfsomstandigheden
Uitstekende vloei-eigenschappen bij lage temperatuurDraagt bij aan gemakkelijk en soepel schakelen en een snelle start
Verlengde verversingsintervallen mogelijkBevordert lagere operationele kosten en hoger rendement

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Zowel lichte als zwaarbelaste vrachtwagens, bussen en bestelwagens
  • Zwaarbelaste handgeschakelde transmissies en tandwielkasten waar een API GL-4 niveau gewenst is en waar ZF TE-ML 02L en/of MAN 341 Type Z4 goedkeuringen vereist zijn.
  • Wanneer verlengde service intervallen en garanties vereist zijn

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten: 
ZF TE-ML 01LX
ZF TE-ML 02LX
ZF TE-ML 16KX
MAN 341 Type E3X
MAN 341 Type Z4X

 

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 
API GL-4X
ZF TE-ML 08X

 

Typische eigenschappen

Mobil Delvac XHP Transmissieolie 75W-80 
SAE Klasse75W-80
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt bij 40ºC55,7
cSt bij 100 °C9,5
Viscositeitindex, ASTM D 2270155
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-42
Vlampunt, ºC, ASTM D 92234
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,858

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Delvac, het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.