Mobil Delvac XHP™ Ultra 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Synthetische diesel motorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 is een synthetische, extra high performance olie voor dieselmotoren ontworpen voor het bieden van uitstekende bescherming en brandstofbesparing voor moderne, heavy duty, dieselmotoren in zware wegtoepassingen.  Deze diesel motorolie is ontwikkeld met behulp van basisoliën met een geavanceerde technologie voor een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud van viscositeit bij hoge temperaturen, beheersing van de vluchtigheid en draagt bij aan een mogelijke verbetering van het brandstofrendement. Deze basisoliën hebben ook een geavanceerd additievensysteem, wat een hoge mate van bescherming biedt aan alle onderdelen van de motor.

 

Eigenschappen en Voordelen

Krachtige lage emissie dieselmotoren stellen aanzienlijk hogere eisen aan motorolie.  Motorontwerpen met nauwere toleranties verminderen het olieverbruik wat leidt tot minder bijvulling om opgebruikte additieven aan te vullen.  De thermische druk op het smeermiddel wordt verhoogd door het gebruik van intercoolers en turbochargers.  Hogere injectiedrukken en vertraagde injectietiming verbeteren het rendement van de verbranding, maar leiden ook tot verhoogde motortemperaturen, vluchtigheid en roetbelasting van de olie.  De geavanceerde technologie in Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 levert uitstekende prestaties en is goedgekeurd voor fabrieksvulling voor Mercedes Benz Actros dieselmotoren.  De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, slibopbouw, oliedegradatie en corrosie

Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen

Lange levensduur motor

Minder slijtage

Uitstekende beheersing van neerslag bij hoge temperaturen

Langere levensduur van de olie dan de aanbevolen olieverversingsintervallen (ODI) van OEM

Uitstekende bescherming tegen vastzittende zuigerveren

Verlengde TBN-reserve

Langdurige beheersing van neerslag/slijtage

Mogelijk verlengde verversingsintervallen

Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen

Uitstekende verpompbaarheid en oliecirculatie

Slijtagebescherming bij opstarten

Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

Zeer lage vluchtigheid

Minder afbraak van de viscositeit en bevordert een lager olieverbruik bij zware belasting en bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

Geavanceerde viscosimetrie van de formulering

Potentiële brandstofbesparing

 

Toepassingen

Door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in:

     •  Natuurlijk aanzuigende en turbo-opgeladen diesel aangedreven motoren van Mercedes Benz en MAN

     •  Lichte en zware vrachtwagens op de snelweg

 

Specificaties en goedkeuringen

MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 voldoet aan of overtreft de vereisten van:

ACEA E4

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 5W-30

Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874

1,4

Dichtheid bij 15 C, kg/m3, ASTM D4052

0,853

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

69,7

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-42

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

12,7

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

168

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.