Mobilfluid™ LT

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Universele tractorolie voor extra hoge prestaties

Productbeschrijving

Mobilfluid LT is een universele tractorolie met extra hoge prestaties die werd ontwikkeld om te voldoen aan de voorschriften voor tractortransmissie-, aandrijfsystemen en hydraulische oliën of deze te overtreffen. Dit product is ontwikkeld om de prestaties te optimaliseren van landbouw- en industriële tractors die in verschillende omgevingen werkzaam zijn en met name in lage omgevingstemperaturen. Dit moderne product combineert speciaal geselecteerde basisoliën en een hoogwaardig additievenpakket om te voldoen aan de uiteenlopende smeerolie-eigenschappen die vereist zijn voor verschillende toepassingen.

 

Eigenschappen en voordelen

Moderne technologie heeft een grote verbetering teweeggebracht in de capaciteiten van zwaarbelaste apparatuur op het gebied van belasting, snelheid, besturing en betrouwbaarheid door innovatieve ontwerpen van de aandrijflijn. Deze ontwerpen zijn veranderd en hebben de eisen verhoogd die aan aandrijflijn smeermiddelen gesteld worden voor betere prestaties en productiviteit, terwijl de bedrijfskosten verlaagd worden. Wrijvingskarakteristieken, slijtagebescherming, thermische stabiliteit, weerstand tegen afschuiving, roest- en corrosiebescherming en verpompbaarheid zijn kenmerken die nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten worden om de levensduur van de koppeling te verlengen, de maximale trekkracht te verhogen en te kunnen werken op ruw terrein onder zeer uiteenlopende omgevingstemperaturen. Mobilfluid LT levert buitengewone prestaties in hedendaagse aandrijfsystemen transmissies, aandrijfassen, koppelingen, aftakassen (PTO) en hydraulische systemen, met name in lage omgevingstemperaturen. De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Verbeterde wrijvingseigenschappen

Optimale werking van koppelingen en aftakassen

Verbeterde levensduur koppelingen en geluidshinder

Verdraagzaam met de laatste koppelingsmaterialen en elastomeren

Langere levensduur koppeling, minder lekkage en betrouwbare reactie

Hoge viscositeitsindex en verbeterde weerstand tegen afschuiving

Verbeterd behoud van viscositeit en langere levensduur apparatuur

Uitstekende bescherming tegen roest, corrosie, en etsen van gele metalen

Beschermt machines in natte of vochtige omgevingen en voorkomt voortijdige slijtage

Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen

Betrouwbare bediening en minder slijtage bij toepassingen werkzaam in koude omstandigheden

Sterke anti-slijtage en "Extreme Pressure" eigenschappen

Vermindert slijtage, verlengt levensduur machine en vermindert onderhoudskosten

Hoge thermische en oxidatiestabiliteit

Vermindert afzettingen, verlengt levensduur van afdichtingen en verlengt levensduur van machines en olie

Universeel inzetbaar

Vereenvoudigt voorraadbeheer en voorkomt productverwisseling

Goede filtreerbaarheid

Houdt systemen schoon en probleemloze werking

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     • Zware transmissies, differentiëlen, eindaandrijvingen, hydraulische systemen, stuurbekrachtigingen, natte remmen, aftakassen en hydrostatische aandrijvingen die gebruikt worden in landbouw- en industriële toepassingen en in de aannemerij.

     • Aanbevolen voor bijvullen en verversen van systemen

     • Geschikt voor transmissies in toepassingen waar Type A (Suffix A), Dexron en Type F oliën worden voorgeschreven

     •  Aanbevolen voor hydraulische en transmissiesystemen waar een SAE 10W-20 motorolie wordt voorgeschreven

     •  Gebruik dit product niet in automatische versnellingsbakken van personenwagens

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

Caterpillar TO-2

JOHN DEERE JDM J20D

VICKERS 35VQ25

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983

20000

Dichtheid bij 15.6 C, kg/l, ASTM D4052

0,875

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

198

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,2

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

34

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-45

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

180

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.