Mobilube LS 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Belgium

Sliplimiterende tandwielolie

Productbeschrijving

Mobilube LS 85W-90 is een uitstekend presterende tandwielolie voor automobielen geformuleerd met selecte basisoliën en een geavanceerd additievensysteem, vooral voor differentiëlen met sliplimitering.  Deze olie wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen die een API GL-5 prestatie vereisen zoals zware differentiële, assen en eindaandrijvingen waar extreme druk en schokbelasting verwacht kunnen worden. 

Eigenschappen en voordelen

Hedendaagse toepassingen in vrachtwagens en auto’s stellen hogere verwachtingen aan smeermiddelen voor aandrijvingen.  Hogere snelheden, hogere koppel, zwaardere belasting en sliplimiterende capaciteiten vereisen een verbeterde formule om de levensduur van differentiëlen te maximaliseren en prestaties te optimaliseren.  Langere verversingsintervallen stellen hogere eisen aan de tandwielolie.  Mobilube LS 85W-90 tandwielolie is zo samengesteld om aan deze uitdagingen te voldoen.   De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende wrijvingseigenschappen

Effectieve sliplimiterende prestaties

Goede thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen

Verlengde levensduur van tandwielen en lagers door minimale afzettingen en een langere levensduur van de afdichtingen

Beschermt tegen slijtage bij lage snelheid/hoge koppel en groefvorming bij hoge snelheid

Verhoogde belastbaarheid resulterend in lagere bedrijfskosten

Uitstekende bescherming tegen roest, vlekken en corrosie

Lagere slijtage- en onderhoudskosten

Effectieve smering bij lage temperaturen

Minder slijtage en gemakkelijke start

Goede weerstand tegen schuimvorming

Behoud van de filmsterkte voor minder slijtage

Verenigbaar met normale auto afdichtingen en pakkingen

Minimale lekkage en minder vervuiling

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     •  Differentiëlen met sliplimitering, assen en eindaandrijvingen waar een API GL-5 prestatie vereist is

     • Personenwagens,  licht en zwaarbelaste vrachtwagens, bussen en bestelwagens

     •  Terreintoepassingen waaronder: bouw, steengroeven en landbouw

     •  Andere industriële versnellingsbakken waaronder hypoid en wormwieloverbrengingen die werkzaam zijn in omstandigheden waar hoge snelheid/schokbelasting, hoge snelheid/laag koppel en/of lage snelheid/hoge koppel voorkomen

     •  Fabrieksvulling, bijvulling of verversing van gesloten tandwielkasten voor automobielen waar SAE 85W-90 sliplimiterende tandwielolie aanbevolen wordt

     •  Niet bestemd voor gebruik in versnellingsbakken of transaxles waar een motorolie of een automatische transmissievloeistof wordt voorgeschreven

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 12C

ZF TE-ML 16E

ZF TE-ML 21C

 

Dit product voldoet aan of overtreft de volgende industrie- en fabrikantenspecificaties:

API GL-5

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Klasse

SAE 85W-90

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D1298

0,90

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

216

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

15,3

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

153

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-36

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

100

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.