Mobil Arapen™ RB 320

Mobil grease , Belgium

Smeervet

Productbeschrijving

Mobil Arapen RB 320 is een high-performance smeervet met een lange levensduur, ontwikkeld voor de smering van de rollagers van treinstellen welke niet nagesmeerd kunnen worden. Het is samengesteld met een minerale basisolie en een gemengde lithium / calcium indikker. Mobil Arapen RB 320 smeervet heeft een hoge oxidatiestabiliteit vereist om een goede smering te behouden gedurende verlengde werkperioden of opslag. Het heeft een hoge weerstand tegen chemische aantasting die anderszins tot zuurvorming of afzettingen kunnen leiden die nadelig zijn voor een lange levensduur van de lagers. Mobil Arapen RB 320 smeervet biedt weerstand tegen afschuiving, d.w.z. het behoudt de consistentie na langdurige werking, zoals bij de karnwerking van anti-wrijvingslagers. Het smeervet laat weinig tot geen effect zien op afdichtingsmateriaal. Mobil Arapen RB 320 biedt grotendeels vanwege zijn speciale calcium-lithium- indikker een hoge weerstand tegen structurele verandering bij aanwezigheid van water.  Het biedt tevens bescherming tegen roest.

 

Mobil Arapen RB 320 voldoet aan de specificatie M-942 van de 'Association of American Railroads' (Amerikaanse spoorwegvereniging) voor niet-nasmeerbare rollagers toepassingen. Het wordt door grote fabrikanten van rollagers voor de spoorwegen als fabrieksvulling gebruikt. Mobil Arapen RB 320 heeft een toepassingstemperatuurbereik van -20ºC tot + 120ºC.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Arapen RB 320 smeervet voor rollagers in de spoorwegen biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

•  Goedgekeurd volgens AAR specificatie AAR-942

•  Ontwikkeld voor lange smeerintervallen onder uiteenlopende weersomstandigheden

• Bezit een uitstekende oxidatiestabiliteit, weerstand tegen afschuiving, compatibiliteit met afdichtingsmaterialen en weerstand tegen waterbesmetting waardoor een langere levensduur van het smeervet en hogere integriteit van de apparatuur bereikt kan worden

 

Toepassingen

     • Rollagers van treinstellen welke niet nagesmeerd kunnen worden

     • Fabrieksvulling van grote fabrikanten van rollagers voor de spoorwegen

 

Specificaties en goedkeuringen 

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

AAR-M942

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

NLGI 1.5

Type verdikker

Lithium Calcium

Kleur, visueel

Lichte amberkleur

Druppelpunt, °C, ASTM D2265

180

Oxidatiestabiliteit, druk daalt bij 100 uur, psi, ASTM D942

1

Oxidatiestabiliteit, druk daalt bij 500 uur, psi, ASTM D942

3

Penetratie, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

305

Penetratie, verschil van 60X tot 100.000X, 0.1 mm, ASTM D217

+20

SKF Emcor roest test, gedistilleerd water, ASTM D6138

0 , 0

Viscositeit bij 40 C, basisolie, mm2/s, ASTM D445

152

Viscositeit bij 100 C, basisolie, mm2/s, ASTM D445

14,5

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

93

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.