Mobil Polyrex EP 2

Mobil grease , Belgium

Vet

Beschrijving

Mobil Polyrex EP 2 is een hoogwaardig polyurea smeervet met hoge 'shear' stabiliteit, lange levensduur en uitstekende "multi purpose" prestaties. Dit product is gebaseerd op de gepatenteerde polyurea indikkertechnologie en resulteert in duurzaamheid en stabiliteit onder afschuifkrachten. Tevens heeft dit vet grote weerstand tegen oxidatie en olieseparatie bij bedrijfstempearturen tot +175ºC. Mobil Polyrex EP 2bevat verder een gepatenteerde 'extreme-pressure' (EP) additievenpakket dat zorgdraagt voor hoge belastbaarheid zonder verlies van de thermische stabiliteit bij hogere temperaturen. De formulatie is verder versterkt met waterresistente polymeren en waarborgt zodoende een sterk aanhechtende beschermlaag voor toepassingen in een waterrijke omgeving.
Mobil Polyrex EP 2 is een nieuwe generatie polyurea smeervet, met een uitstekende levensduur door de polyurea indikker, echter zonder de slechte 'shear' stabiliteit van de conventionele generatie polyurea smeervetten.
De uitstekende hoge temperatuur bestendigheid, de hoge belastbaarheid , de hoge 'shear' stabiliteit, de hoge weerstand tegen water en de brede temperatuurinzetbaarheid (-40ºC tot +175ºC) maken van dit product een universeel toepasbaar smeervet voor industriele, 'automotive' en grondverzet toepassingen.

 

Eigenschappen en voordelen

Het gepatenteerde polyurea indikkersysteem in Mobil Polyrex EP 2 vertoont excellente duurzaamheid en stabiliteit onder mechanische 'shearing' krachten. Testen tonen aan dat deze polyurea technologie vergelijkbaar is met die van hoogwaardige lithium-complex smeervetten, welke gekenmerkt zijn in de markt met de beste 'shearing' stabiliteit. Bijvoorbeeld, in de ASTM D 217 'cone penetration test', veranderd de consistentie van Mobil Polyrex EP 2 gemiddeld met éen NLGI klasse na 100,000 bewerkte slagen. Dit in tegenstelling tot conventionele polurea smeervetten met een onstabiele 'shear' technologie welke bij dezelfde test drie NLGI klassen verweken. De zeer goede mechanische stabiliteit is met name belangrijk bij rollenlagers omdat het sterk verzachten van het smeervet resulteert in vetlekkage uit het lager.Mobil Polyrex EP 2 bezit een hoog niveau van slijtage- en 'extreme-pressure' (EP) bescherming zelfs bij bedrijfstemperaturen tot +175ºC zonder snelle degradatie van de 'anti-wear' of EP additieven.  Dit wordt gedemonstreerd in testen als de 'water washout' (ASTM D 1264) en de 'water spray-off' (ASTM D 4049) waaruit blijkt dat het smeervet op z'n plaats blijft zelfs bij een hoge druk waterstraal.De voordelen van dit product kunnen als volgt worden samengevat:

  • Geproduceerd volgens de strengste eisen van ExxonMobil kwaliteitsprogramma (PQMS)TM.
  • Uitstekende mechanische stabiliteitseigenschappen voor optimale lagerbescherming en verlengde nasmeerintervallen
  • Uitstekende prestatie en betrouwbaarheid bij kritische rollenlager applicaties, zonder vetlekkages.
  • Uitstekende EP en 'anti-wear' lagerbescherming voor verlengde lagerlevensduur, zelfs bij hogere temperaturen
  • Uitstekende weerstand tegen water voor betrouwbare en langdurige smeereigenschappen, zelfs bij veel waterbesmetting
  • Zeer breed bedrijfstemperatuursgebied van -40ºC tot +175ºC


 

Toepassingen

Het uitstekende 'all round' prestatievermogen en breed bedrijfstemperatuursgebied, maakt  dit product een uitstekend universeel inzetbaar smeervet in industriële en wegverkeer applicaties, maar ook bij toepassingen in het grondverzet.Specifieke applicaties zijn:

  • Toepassingen met hoge temperaturen en hevige watercontaminatie in de papier- en kartonindustrie
  • Kritische applicaties in de staalindustrie
  • Hete wiellagers in het wegverkeer
  • Zware grondverzet applicaties


 

Typische kenmerken

Mobil Polyrex EP 2 
Thickener TypePolyurea
NLGI Grade2
ColorGreen
Viscositeit Basisolie, ASTM D 445 
cSt @ 40°C235
cSt @ 100°C18.4
Mineral Oil Viscosity Index, ASTM D 227085
Penetration, ASTM D217 worked, 60x, mm/10280
Penetration, ASTM D217 worked, 100,000, mm/10310
Druppel Punt, ºC, ºF, ASTM D 2265280 (535)
High Temperature Grease Life, ASTM D 3336, Hours @ 177°C490
4-Ball Lastest, ASTM D 2596, Load, Kg500
Four Ball Slijtage, ASTM D 2265, 40kg, 1200rpm, 75ºC, 1 hr., Scar, mm0.4
Timken OK Load, ASTM D 2509, lb45
Low Temperature Torque, ASTM D 4693, -40°C, Nm12.2
Low Temperature Torque, ASTM D 1478, Torque @
Startup/1 Hour in gcm and -20Cº
1600/180
Oil separation test, ASTM D 1742, %‹0.3
Water Spray-off, ASTM D 4049, %20
Water Uitwas, ASTM D 1264 - 1 hr. @ 79ºC, %2.7
Roest beschemerming, ASTM D 1743Pass

 


 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Exxon (Esso) logo, de Running Tiger en Polyrex zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.